Sejmowa komisja środowiska poparła wszystkie siedem poprawek jakie do noweli ustawy dot. Bazy Danych Odpadowych (BDO) zaproponował Senat. Ustawa wydłuża do 30 czerwca możliwość prowadzenia ewidencji odpadowej w formie papierowej.

O losie poprawek wyższej izby parlamentu, Sejm zdecyduje w bloku głosowań.

Zmiany jakie zaproponował Senat doprecyzowują ustawę wprowadzając m.in. obligo dla przedsiębiorców prowadzenia ewidencji odpadów w formie papierowej bądź elektronicznej prowadzonej poza BDO w przypadku awarii Bazy. Nowelizacja bowiem wprowadzała jedynie taką możliwość (fakultatywność). Kolejne poprawki wydłużają terminy sprawozdawczości prowadzonej przez przedsiębiorców, gminy, marszałków województw oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Nowelizacja ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach była inicjatywą poselską. Główną zmianą jest to, że wydłuża ona do 30 czerwca br. możliwość prowadzenia ewidencji odpadowej w formie papierowej. Jak przyznawali autorzy oraz resort klimatu nowela była reakcją na to, że nie wszystkie firmy, które miały taki obowiązek, znalazły się w BDO. Od 1 stycznia firmy zajmujące się gospodarką odpadami, tj.: odbiorem, transportem, przetwarzaniem odpadów, muszą być zarejestrowane w BDO i za pomocą tej platformy cyfrowo "rozliczać" się z odpadów.

Mimo tego, że firmy będą mogły jeszcze prowadzić ewidencję na papierze, to jednak te dokumenty będą musiały się znaleźć w BDO. Zgodnie z nowelą mają one być wprowadzane do Bazy niezwłocznie i zależy to zakończyć najpóźniej 31 lipca 2020 r. Nowe przepisy pozwalają w przypadku awarii BDO na prowadzenie ewidencji odpadów w formie papierowej lub elektronicznej prowadzonej poza Bazą. Firmy będą miały obowiązek wprowadzenia informacji do BDO niezwłocznie po ustaniu awarii, nie później jednak niż w 30 dni od dnia jej usunięcia.