Opłaty za zagospodarowanie odpadów od lutego 2020 r. będą liczone od gospodarstwa domowego.
Warszawiacy zapłacą miesięcznie ryczałtową opłatę 65 zł w przypadku zabudowy wielorodzinnej i 94 zł w zabudowie jednorodzinnej – takie stawki uchwaliła Rada Warszawy. Obecnie opłaty są liczone od klasy gospodarstw, czyli m.in. z uwzględnieniem liczby mieszkańców. W miejskiej kasie brakuje pieniędzy na system gospodarki odpadami, który powinien się bilansować z opłat mieszkańców. I jak zaznaczają stołeczni urzędnicy, w przyszłym roku będą to koszty rzędu 925 mln zł, tymczasem w tym roku dochód z opłat był na poziomie 350 mln zł. Stołeczny ratusz początkowo proponował podwyżkę i zmianę metody na uwzględniającą powierzchnię mieszkania. Jednak po krytyce tego rozwiązania radni zdecydowali się na ryczałt. Jak zaznaczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, będzie to rozwiązanie tymczasowe. W kolejnych miesiącach stołeczny ratusz przekaże radnym i mieszkańcom analizy dotyczące innej metody – od zużycia wody.