Już po raz siódmy odbyła się wielka gala wręczenia nagród w konkursie dziennikarskim "Dziennikarze dla Klimatu - innowacyjne miasta".

Jak co roku, oprócz osób najważniejszych, czyli nagrodzonych dziennikarzy, w gali udział wzięli politycy, samorządowcy, posłowie i senatorowie minionej jak i obecnej kadencji, działacze gospodarczy w zakresie ochrony środowiska.

Gali towarzyszyło kilka dodatkowych zdarzeń. W tym roku po raz pierwszy goszczono stypendystów DBU. Od ponad dwudziestu lat stypendia te są wręczane w czasie oddzielnej uroczystości, w tym roku będziemy mieli zaszczyt uczestniczyć we wręczeniu stypendiów tegorocznym laureatom.

Reklama

Wręczenie nagród poprzedziła wystawa fotograficzna "Świat, który odchodzi", udostępniono także stanowiska kilku pozarządowych organizacji ekologicznych, które zaprezentowało swoje działania i wydawnictwa.

Reklama

W tym roku galę poprowadziła znana dziennikarka radiowa i laureatka głównej nagrody II edycji konkursu "Dziennikarze dla Klimatu" w 2014 r. Ewa Podolska.

Po uroczystym wręczeniu nagród wyróżnionych zaproszono na poczęstunek i lampkę wina do dawnego Wielkiego Skarbca.

Organizatorem Ogólnopolskiego konkursu „Dziennikarze dla Klimatu" jest Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS przy ZG Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Partnerami Konkursu jest Ambasada RFN w Polsce oraz Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko).

Podstawowym celem konkursu jest popularyzacja działań na rzecz ochrony klimatu. Konkurs ma za zadanie wyróżnić prace dziennikarzy (ich utwory) zaangażowane w tematykę klimatu wśród społeczeństwa, także wśród społeczności lokalnych, promować nowatorskie rozwiązania mające istotny wpływ na przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom klimatycznym. W sposób przystępny i zrozumiały (ale niebanalny) uświadamiać o zagrożeniach klimatycznych, jak powodzie czy huragany, których siła i liczba rośnie.

Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu (zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych) – może być zastępowanie kopalnych surowców energetycznych odnawialnymi źródłami energii. Organizatorzy uczulają, też że nasze codzienne działania mogą przyczynić się do ograniczenia zmian klimatycznych i ich negatywnych skutków.