Podczas wieczornej gali na Zamku Królewskim dziennikarki DGP: Julita Żylińska i Zofia Jóźwiak odebrały drugą nagrodę za artykuł „Wykruszenie betonu z miast możliwe, choć...”. Jakub Pawłowski otrzymał wyróżnienie za artykuł "Klimat? Nie możemy dłużej czekać".

Już po raz siódmy odbyła się wielka gala wręczenia nagród w konkursie dziennikarskim "Dziennikarze dla Klimatu - innowacyjne miasta".

Jak co roku, oprócz osób najważniejszych, czyli nagrodzonych dziennikarzy, w gali udział wzięli politycy, samorządowcy, posłowie i senatorowie minionej jak i obecnej kadencji, działacze gospodarczy w zakresie ochrony środowiska.

Gali towarzyszyło kilka dodatkowych zdarzeń. W tym roku po raz pierwszy goszczono stypendystów DBU. Od ponad dwudziestu lat stypendia te są wręczane w czasie oddzielnej uroczystości, w tym roku będziemy mieli zaszczyt uczestniczyć we wręczeniu stypendiów tegorocznym laureatom.

Wręczenie nagród poprzedziła wystawa fotograficzna "Świat, który odchodzi", udostępniono także stanowiska kilku pozarządowych organizacji ekologicznych, które zaprezentowało swoje działania i wydawnictwa.

W tym roku galę poprowadziła znana dziennikarka radiowa i laureatka głównej nagrody II edycji konkursu "Dziennikarze dla Klimatu" w 2014 r. Ewa Podolska.

Po uroczystym wręczeniu nagród wyróżnionych zaproszono na poczęstunek i lampkę wina do dawnego Wielkiego Skarbca.

Organizatorem Ogólnopolskiego konkursu „Dziennikarze dla Klimatu" jest Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS przy ZG Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Partnerami Konkursu jest Ambasada RFN w Polsce oraz Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko).

Podstawowym celem konkursu jest popularyzacja działań na rzecz ochrony klimatu. Konkurs ma za zadanie wyróżnić prace dziennikarzy (ich utwory) zaangażowane w tematykę klimatu wśród społeczeństwa, także wśród społeczności lokalnych, promować nowatorskie rozwiązania mające istotny wpływ na przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom klimatycznym. W sposób przystępny i zrozumiały (ale niebanalny) uświadamiać o zagrożeniach klimatycznych, jak powodzie czy huragany, których siła i liczba rośnie.

Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu (zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych) – może być zastępowanie kopalnych surowców energetycznych odnawialnymi źródłami energii. Organizatorzy uczulają, też że nasze codzienne działania mogą przyczynić się do ograniczenia zmian klimatycznych i ich negatywnych skutków.