Nie mniej niż 10 tys. zł kary ma grozić przedsiębiorcy za wprowadzenie do obrotu niespełniających norm kotłów na paliwa stałe. Projektem nowelizacji prawa ochrony środowiska i ustawy o Inspekcji Handlowej zajmie się dziś rząd.
Chodzi o piece wykorzystywane w gospodarstwach domowych i niedużych firmach, które odpowiadają w dużym stopniu za smog. Pieniężną karę administracyjną za sprzedaż trującego powietrze kotła będzie mógł nałożyć w drodze decyzji wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej. Będzie ona uzależniona od przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Rząd w nowelizowanych ustawach uszczelnia przepisy.
Obecnie ekologiczne normy dotyczą – jak zaznaczono w uzasadnieniu – de facto tylko polskich producentów kotłów. Po zmianie ograniczona ma być sprzedaż nieekologicznych urządzeń produkowanych lub dopuszczonych do obrotu także w innych krajach, m.in. w Unii Europejskiej i Turcji.