statystyki

Przekazanie starych farb czy olejów nie zwolni przedsiębiorcy z odpowiedzialności

autor: Dr Bartosz Draniewicz30.10.2018, 09:00; Aktualizacja: 30.10.2018, 09:18
Najdalej idącą sankcją będzie obowiązek usunięcia odpadów, co przy dużych składowiskach może powodować wydatki idące w miliony złotych.

Najdalej idącą sankcją będzie obowiązek usunięcia odpadów, co przy dużych składowiskach może powodować wydatki idące w miliony złotych.źródło: ShutterStock

Jeśli dojdzie do nowelizacji przepisów o czystości i porządku w gminach, właściciele firm wytwarzających niebezpieczne odpady nie będą mogli spać spokojnie aż do momentu ich utylizacji.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) nowe, niewygodne dla przedsiębiorców regulacje miałyby wejść w życie już 1 stycznia 2019 r. Jeśli tak się stanie, to właściciele firm będący wytwórcami odpadów niebezpiecznych przed ich przekazaniem innym podmiotom będą musieli starannie ocenić swoich kontrahentów oraz zadbać o stosowne postanowienia umowne (np. kary umowne) na wypadek, gdyby się okazało, że odpady nie zostaną właściwie poddane procesowi odzysku unieszkodliwiania. Projekt ten zmienia bowiem także ustawę z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. t.j. z 2018 r. poz. 992 ze zm., dalej u.o.). W efekcie na mocy nowelizacji art. 27 ust. 3 u.o. miałby otrzymać brzmienie, zgodnie z którym jeżeli wytwórca odpadów lub inny ich posiadacz przekazuje odpady następnemu, który posiada odpowiednią decyzję (wymienioną w ust. 2 pkt 1 lub 2 albo ma wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a u.o.), odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania, przechodzi na tego następnego posiadacza odpadów. Przy czym niebezpieczeństwo czai się w małym dopisku do omawianego przepisu, a mianowicie, że ma się to dziać z zastrzeżeniem ust. 3a.

Tymczasem dodawany w art. 27 ustęp 3a u.o. ma otrzymać brzmienie: „Wytwórca odpadów niebezpiecznych jest zwolniony z odpowiedzialności za zbieranie lub przetwarzanie tych odpadów z chwilą dokonania ich odzysku lub unieszkodliwienia przez następnego posiadacza odpadów”. A to znaczy, że do skutecznego przeniesienia odpowiedzialności w zakresie odpadów niebezpiecznych nie wystarczy tylko powierzenie ich kwalifikowanym podmiotom wymienionym w u.o., ale dodatkowo dokonanie ich odzysku lub unieszkodliwienia przez następnego posiadacza. Potwierdzają to projektodawcy noweli, których zdaniem „zmiany wprowadzone w art. 27 uniemożliwią zwolnienie wytwórcy odpadów z odpowiedzialności za działania na odpadach niebezpiecznych w łańcuchu ich przetwarzania, przed ich ostatecznym zagospodarowaniem”. Zdaniem ustawodawcy dopiero takie zmiany zapewniają właściwe wdrożenie dyrektywy ramowej w sprawie odpadów 2008/98/WE (w szczególności art. 15 mówiącego o odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami), która stanowi, że co do zasady nie następuje zwolnienie z odpowiedzialności za przeprowadzenie ostatecznego procesu odzysku lub unieszkodliwienia w przypadku przekazania odpadów kolejnym posiadaczom odpadów uprawnionym do gospodarowania tymi odpadami.


Pozostało jeszcze 67% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie