Delegacja pod przewodnictwem ministra środowiska Henryka Kowalczyka spotkała się z Sekretarz Generalną Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu Patricią Espinosą. Tematem spotkania były przygotowania do szczytu COP24.

W grudniu Polska po raz trzeci będzie gospodarzem szczytu klimatycznego. Ważnym krokiem na drodze do sukcesu COP24 była konferencja Climate Change w Bangkoku. Podczas wydarzenia w stolicy Tajlandii omówiono kształt przyszłego porozumienia oraz proces dochodzenia do końcowego pakietu.

Spotkanie z Sekretarz UNFCCC Patricią Espinosą miało charakter bilateralny i ukierunkowuje pracę nad przygotowaniami merytorycznymi.

Szczyt COP24 będzie kamieniem milowym w wyznaczeniu i realizacji kierunków globalnej polityki klimatycznej. Dlatego ambicją Polski jako przyszłej Prezydencji COP24 jest stworzenie odpowiednich warunków do dyskusji i osiągania kompromisów.– stwierdził minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Chcemy kontynuować negocjacje klimatyczne w duchu Porozumienia paryskiego. Jego realizacja jest nierozerwalnie związana z celami zrównoważonego rozwoju ONZ – powiedział wiceminister Michał Kurtyka.

Spotkanie z Sekretarz Generalną jest częścią szeroko prowadzonych działań w celu doprowadzenia do sukcesu w Katowicach.

Szczyt ONZ COP24

COP24, czyli 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, odbędzie się w dniach 3-14 grudnia 2018 r. w Katowicach. W wydarzeniu weźmie udział blisko 30 tys. delegatów z całego świata, w tym szefowie rządów oraz ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i klimatu.

W trakcie szczytu COP24 planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego Porozumienie paryskie. To pierwsza w historii międzynarodowa umowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu. Pakiet wdrażający umożliwi realizację Porozumienia w praktyce. Tym samym wyznaczy światową politykę klimatyczno-energetyczną na kolejne lata.