We francuskiej Radzie Konstytucyjnej miała miejsce inauguracja Rady Prezydentów COP. Spotkanie odbyło się z inicjatywy wiceministra środowiska i Pełnomocnika Rządu ds. Prezydencji Konferencji Stron (COP24), Michała Kurtyki.

Rada Prezydentów COP będzie stanowić platformę najwyższego szczebla, umożliwiającą wymianę doświadczeń z zakresu prowadzenia szczytów klimatycznych ONZ. Służyć będzie również określaniu stojących przed wspólnotą międzynarodową wyzwań oraz szans.

„Powołanie ciała doradczo-konsultacyjnego o szerokim zasięgu oddziaływania i globalnym autorytecie ma szansę walnie przyczynić się do sukcesu katowickiego szczytu klimatycznego” – podkreślił wiceminister środowiska Michał Kurtyka.

Reklama

„Rada Prezydentów COP skupia przewodniczących poprzednich szczytów klimatycznych. Dlatego ta inicjatywa jest niezwykle ważna i potrzebna. Dla mnie, jako Pełnomocnika Rządu ds. Prezydencji COP24 będzie stanowić bardzo istotne miejsce prezentowania zarówno dążeń polskiej prezydencji, jak i prowadzenia dialogu klimatycznego” – dodał wiceminister.

Powołanie Rady Prezydentów COP to efekt współpracy, między przygotowującym Polskę do objęcia prezydencji wiceministrem środowiska Michałem Kurtyką, przyszłym Prezydentem COP, a pełniącym tę rolę na szczycie w Paryżu w 2015 r. Laurentem Fabiusem. To właśnie podczas COP19 uzgodniono tzw. Porozumienie paryskie, pierwszą wiążącą umowę dotyczącą działań klimatycznych o charakterze globalnym.

Z kolei w grudniu 2018 r. w Katowicach podczas 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, uzgodniony będzie tzw. Pakiet Katowicki. Będzie to porozumienie wdrażające ramowe ustalenia umowy zawartej podczas paryskiego szczytu.

Szczyt ONZ COP24

Odbywające się corocznie sesje Konferencji Klimatycznej Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu to najważniejsze wydarzenie procesu międzynarodowych negocjacji klimatycznych, na którym spotykają się przedstawiciele wszystkich Stron Konwencji (196 państw i UE), by podejmować decyzje dotyczące dalszych działań na rzecz ochrony klimatu oraz funkcjonowania samej Konwencji. Tegoroczna sesja, której gospodarzem jest Polska, odbędzie się w dniach 3-14 grudnia 2018 r. w Katowicach.