Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wyraża niezadowolenie z efektów dotychczasowych negocjacji z rządem dotyczących sytuacji pracowników w związku z wprowadzaniem reformy edukacji. W przypadku braku porozumienia nie wyklucza protestu.

O takim stanowisku oświatowej "S" rady poinformował PAP rzecznik prasowy Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Wojciech Jaranowski po zakończonym w piątek posiedzeniu Rady Sekcji w Dobieszkowie.

Jak zaznaczył, zaproponowane przez rząd rozwiązania prawne Rada uznała za niewystarczające. "NSZZ "Solidarność" będzie kontynuował rozmowy z rządem, w przypadku braku porozumienia nie wyklucza protestu" - dodał.

Rada KSOiW podtrzymała wszystkie postulaty przedłożone w trakcie negocjacji, w szczególności utrzymania poziomu zatrudnienia i pakietów osłonowych dla pracowników zagrożonych zwolnieniami. Chodzi m.in. o przywrócenie prawa do przechodzenia nauczycieli na wcześniejsze emerytury, wydłużenie "stanu nieczynnego" z obecnych 6 do 12 miesięcy i wprowadzenia programu dobrowolnych odejść z zawodu za odpowiednią rekompensatą finansową.

"Pamiętając o doświadczeniach ostatnich ośmiu lat, w tym braku jakiegokolwiek dialogu społecznego, NSZZ "Solidarność" zdecydował się na wykorzystanie szansy, jaką dają negocjacje. Jednak, w przypadku braku porozumienia, nie wykluczamy przeprowadzenia akcji protestacyjnych" – stwierdzają cytowani przez Jaranowskiego członkowie Rady w stanowisku skierowanym do rządu.

Rada KSOiW zaapelowała do Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność", który będzie obradował w przyszłym tygodniu, o poparcie postulatów Sekcji skierowanych do rządu w związku z wprowadzaniem zmian w prawie oświatowym.

Ponadto członkowie Rady zaapelowali o rozszerzenie zakresu zapisów Karty Nauczyciela obejmujących pracowników realizujących zadania pedagogiczne, zatrudnionych w Ochotniczych Hufcach Pracy, w celu poprawy warunków pracy i płacy tych pracowników.

Zgodnie ze skierowanymi przez rząd projektami ustaw: Prawo Oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe, w miejsce obecnie istniejących szkół mają zostać wprowadzone: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja mają zostać zlikwidowane.

Zmiany miałyby rozpocząć się od roku szkolnego 2017/18. Wówczas uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/17 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów – nie będzie prowadzona rekrutacja do tego typu szkół.

Decyzja co do formy i czasu przekształcenia gimnazjum albo jego włączenia do innej szkoły będzie należeć do kompetencji samorządu prowadzącego gimnazjum, osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowe publiczne lub niepubliczne gimnazjum.

Wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej, planowane jest od 1 września 2017 r. Branżowe szkoły II stopnia ruszą od roku szkolnego 2020/21. Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach mają się rozpocząć od roku szkolnego 2019/20.

Już podczas konsultacji projektów Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" zgłaszała, że budzą one jej zastrzeżenia, chodzi przede wszystkim o kwestie zabezpieczenia miejsc pracy nauczycieli i pracowników oświaty z wygaszanych gimnazjów.