Prawie 2,5 tys. zł stypendium miesięcznie oraz 30 dni dodatkowego urlopu – to tylko część przywilejów dla doktoranta, który będzie pracował w firmie nad wynalazkiem.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce, aby już w przyszłym roku osoby, które zechcą pod studiach rozpocząć karierę naukową, mogły ją realizować w przedsiębiorstwach.
– Obecnie absolwenci mają dylemat: czy zdecydować się na karierę naukową na uczelni i studia doktoranckie, po których nawet nie mają pewności, czy dostaną etat na wydziale, czy podjąć pracę w firmie. Chcemy, aby młodzi naukowcy nie musieli wybierać. Damy im możliwość robienia doktoratów w przedsiębiorstwach – mówi dr Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.
Tak jak już pisaliśmy, resort proponuje nową ścieżkę kariery naukowej. Wprowadzi ją nowelizacja ustawy o stopniach i tytułach naukowych oraz niektórych innych ustaw. Ma wejść w życie 31 marca 2017 r.
– Doktorant będzie miał dwóch opiekunów. Jednego w firmie, drugiego na uczelni. Do prowadzenia swoich badań będzie mógł korzystać z aparatury przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniony, jak i jednostki naukowej. Dodatkowo będzie mógł otrzymać stypendium w wysokości 2450 zł miesięcznie, które będzie mu wypłacane niezależnie od wynagrodzenia w firmie – wyjaśnia dr Dardziński. Stypendium na doktorat wdrożeniowy będzie mogło otrzymać maksymalnie 500 osób co roku.
To nie koniec profitów, na które będzie mógł liczyć doktorant. Jak wynika z projektu ustawy, będzie mu przysługiwało także prawo do 30 dni kalendarzowych płatnego urlopu (w wysokości 80 proc. wynagrodzenia) na napisanie rozprawy doktorskiej lub przygotowanie się do egzaminu. Będzie mógł również skorzystać ze zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia m.in. na obronę czy też na prowadzenie zajęć dydaktycznych na uczelni ze studentami.
Zatrudnienie doktoranta będzie opłacać się też firmom. Pracodawca będzie mógł np. skorzystać z odliczenia od podstawy opodatkowania 50 proc. kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem naukowca.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji