Wychowujmy prawdziwych humanistów i uczmy artystycznego rzemiosła - zaapelował minister kultury Piotr Gliński w czwartek na Akademii Sztuki w Szczecinie. Kierując słowa do młodych artystów dodał, że w sztuce najłatwiej prowokować, a najtrudniej wzruszać.

"Naszym głównym zadaniem w uczelniach artystycznych jest przekazywanie studentom podstawowej wiedzy warsztatowej i nauczenie ich klasycznych podstaw zawodu i to w szerokim kontekście nauk humanistycznych" - powiedział Gliński w Operze na Zamku, gdzie zorganizowano uroczystą inaugurację nowego roku akademickiego.

"Wychowujmy prawdziwych humanistów i uczmy artystycznego rzemiosła, od którego dopiero po uzyskaniu odpowiedniej dojrzałości artystycznej i aksjologicznej będą się mogli młodzi adepci sztuki odbijać niejako i rozpoczynać własne poszukiwania twórcze" - zaapelował minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Życzył też, by z każdym rokiem powiększał się dorobek dydaktyczny i artystyczny uczelni. "Zdolni studenci, wybitni absolwenci są najlepszą reklamą uczelni w kraju i za granicą" - podkreślił.

Gliński, zwracając się do studentów zwrócił uwagę, że bycie artystą to także odpowiedzialność wobec społeczeństwa. "Poszukujcie, bądźcie - jak pisał wielki polski socjolog Stanisław Ossowski - nieposłuszni w myśleniu, bądźcie nawet, jak powtarzał jeden z moich profesorów, na swój sposób bezczelni, ale nie idźcie na skróty, nie szukajcie taniego poklasku, a przede wszystkim szanujcie innych ludzi" - apelował.

"Szanujmy, jako artyści, odbiorców sztuki, ich wrażliwość i potrzeby, a ci będą nosić swych artystów na rękach, ale przede wszystkim staną się bardziej wrażliwymi ludźmi" - dodał minister.

Od początku istnienia Akademii Sztuki w Szczecinie liczba jej studentów wzrasta i wynosi obecnie 650 - przypomniał rektor tej uczelni prof. dr hab. Dariusz Dyczewski. Dodał, że w tym czasie 60 jej pedagogów podwyższyło swoje stopnie naukowe. Odbyło się także około 300 wydarzeń artystycznych, w których wzięło udział 30 tys. osób.

"Z radością przekazuję informację, że uzyskaliśmy pierwsze na Akademii Sztuki w Szczecinie prawo do nadawania stopnia doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura" - powiedział rektor.

Akademia Sztuki w Szczecinie rozpoczęła działalność 1 września 2010 r. jako 19. publiczna uczelnia artystyczna w Polsce. W tym roku na uczelni studenci uczą się na siedmiu kierunkach.