Dotychczas rok szkolny zgodnie z rozporządzeniem z 2002 roku rozpoczynał się pierwszego, powszedniego dnia września. Nowy projekt może tę datę zmienić.

W myśl założeń projektu zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynałyby się w pierwszym powszednim dniu września, a kończyły w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca.

Jeżeli pierwszy dzień września wypadałby w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynałyby się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.

Projekt z dnia 7 lipca 2016 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego