Uniwersytet SWPS kształci adeptów prawa od 7 lat. Wydział w Warszawie powstał w 2009 roku i szybko ugruntował swoją pozycję jako ważny ośrodek nauk prawnych w Polsce. Rok później jednolite studia magisterskie na kierunku prawo utworzono na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu. Teraz na studia prowadzone przez najlepszych prawników – wybitnych teoretyków i praktyków zawodu – można aplikować także na wrocławskim wydziale uczelni.

Mistrzowski Start w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu

Uczelnia w ramach programu stypendialnego „Mistrzowski Start” oferuje kandydatom 2 stypendia na Wydziale Prawa w Warszawie, 3 na kierunek prawo w Poznaniu i 1 we Wrocławiu.

Ideą programu jest wsparcie utalentowanych kandydatów na studia. O stypendium mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści z najlepszymi wynikami, którzy zdają polską maturę oraz osoby legitymujące się świadectwem dojrzałości uzyskanym w Polsce w wyniku zdania tzw. nowej matury obowiązującej od 2005 roku. Laureaci otrzymują stypendium pokrywające koszty pierwszego roku studiów. Może być ono przedłużane w kolejnych latach, jeżeli w każdym roku nauki, średnia oceny rocznej studenta będzie wyższa o co najmniej o 0,1 od średniej ocen całego roku. Kandydaci zainteresowani uzyskaniem stypendium mogą aplikować do 18 lipca 2016 r. Więcej informacji oraz regulamin na stronie programu: mistrzowskistart.swps.pl

Temida dla kandydatów na prawo w Poznaniu

Dodatkowo dla wyróżniających się kandydatów na prawo na poznańskim wydziale uczelnia przygotowała specjalny program stypendialny „Temida”. To propozycja dla osób, które dobrze poradziły sobie na maturze i mogą pochwalić się dodatkowymi osiągnięciami: naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub społecznymi.

Na najlepszych kandydatów czeka 20 stypendiów. Laureaci programu, których wyłoni komisja stypendialna, otrzymają specjalny pakiet stypendialny. Wiąże się on ze zdobyciem stypendium Rektora w wysokości 1500 zł na rok, a także uzyskaniem dodatkowych przywilejów: otrzymaniem kompletu podręczników na cały rok studiów, pierwszeństwem w wyborze zajęć oraz przydzieleniem tutora, który będzie wspierał studenta w jego rozwoju naukowym. Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 15 lipca 2016 r. Więcej informacji oraz regulamin na stronie programu Temida.

Praktyczność, elitarność i indywidualne podejście – wyróżniki prawa na Uniwersytecie SWPS

Studia prawnicze są dla osób ambitnych i świadomych tego, że będą wykonywać zawód zaufania publicznego. Dlatego studia oferują nie tylko zdobycie klasycznej wiedzy prawniczej, lecz także dogłębne poznanie warsztatu pracy prawnika.

Nowoczesny program umożliwia studentom specjalizowanie się w wybranym obszarze prawa, a zajęcia prowadzone przez najlepszych prawników i praktyków otwierają drogę do kariery zarówno w klasycznych zawodach prawniczych (prawnika, sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, notariusza), jak i w obszarach dyplomacji, biznesu, oraz struktur rządowych i międzynarodowych.

Studenci nie tylko zdobywają wiedzę o prawie, lecz także poznają od podstaw warsztat pracy prawnika, m.in. uczestniczą w zajęciach typu case study, kształcą umiejętności tworzenia pism procesowych, przemówień sądowych oraz negocjacji. Włączenie w problematykę każdej z omawianych kwestii perspektywy unijnej oraz możliwość uczestniczenia w zajęciach English for Lawyers daje absolwentom możliwość mobilności zawodowej na terenie Unii Europejskiej.

Kadra kierunku to elita prawa w Polsce. Studenci mogą liczyć na indywidualny kontakt z wykładowcami, wśród których są sędziowie Sądu Najwyższego, specjaliści poszczególnych dziedzin prawa, praktycy – radcowie prawni i adwokaci. Wśród nich są profesorowie: Jacek Sobczak – sędzia Sądu Najwyższego, Andrzej Szlęzak – senior partner w kancelarii prawnej Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, Lech Gardocki – były Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Ryszard Czerniawski – były zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, Hubert Izdebski – Sekretarz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, członek Polskiego Towarzystwa Legislacji oraz Bronisław Sitek – były prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Program umożliwia przygotowanie do konkursowych egzaminów na wszystkie aplikacje prawnicze także przy wsparciu tutora. Studenci mają możliwość wyboru spośród modułów aplikacyjnych: korporacyjnych, sądowych i prokuratorskich. Nie muszą realizować dodatkowych kursów przygotowujących do egzaminów na aplikacje prawnicze, a wszystko realizują w ramach studiów.

Dowiedz się więcej na temat studiów prawniczych na Uniwersytecie SWPS.