Od 1 lipca rodzice dzieci w wieku szkolnym mogą ubiegać się o świadczenie Dobry Start na zakup wyprawki szkolnej. Program zapewnia jednorazowy dodatek w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko w wieku 7-20 lat, a w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 24 lat. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie. Do kiedy?

ZUS wypłacił ponad 1 mld zł z Programu Dobry Start

W ubiegłym roku ZUS wypłacił 1,038 mld zł świadczeń z programu Dobry Start, obejmując prawie 4,6 mln dzieci w Polsce. Program stanowi istotne wsparcie finansowe dla rodziców na początku każdego roku szkolnego. Pomaga w sfinansowaniu niezbędnych zakupów na początku roku szkolnego. Proces składania wniosków nie jest skomplikowany i przeprowadza się go przez internet. To znacznie ułatwia rodzicom szybkie uzyskanie środków na zakup niezbędnych artykułów szkolnych.

Program Dobry Start. Jak uzyskać 300 zł na wyprawkę szkolną?

Proces składania wniosków w ramach programu Dobry Start jest całkowicie elektroniczny a środki wypłaca Zakład Ubezpieczeń (ZUS). Rodzice mogą złożyć wniosek od 1 lipca do 30 listopada przez aplikację mZUS, systemy bankowości elektronicznej lub portal Emp@tia. Wniosek o pieniądze na wyprawkę szkolną musi zawierać:

 • numer rachunku bankowego,
 • adres e-mail i numer telefonu,
 • dane dzieci oraz informacje o szkołach, do których uczęszczają lub będą uczęszczać.

Osoby pełnoletnie, które nie są na utrzymaniu rodziców, a także osoby opuszczające pieczę zastępczą mogą samodzielnie składać wnioski.

Pieniądze na wyprawkę szkolną. Dla kogo świadczenie z programu Dobry Start?

Świadczenie z programu Dobry Start na wyprawkę szkolną przysługuje rodzicom na każde uczące się dziecko, które spełnia warunki wiekowe: od 7 do 20 lat, a jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności – do 24 lat. Rodzice nie muszą spełniać żadnych kryteriów dochodowych, co oznacza, że 300 zł przysługuje bez względu na ich zarobki. Program Dobry Start nie obejmuje jednak dzieci w zerówkach oraz studentów.

Do złożenia wniosku uprawnieni są:

 • rodzice (z których tylko jeden może otrzymać świadczenie, jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem, decyzja zależy od faktycznej opieki),
 • opiekunowie faktyczni i prawni,
 • osoby uczące się (pełnoletni uczniowie, którzy nie są na utrzymaniu rodziców),
 • osoby usamodzielniane (opuszczające pieczę zastępczą).

W przypadku dzieci w pieczy zastępczej, wnioski mogą składać rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, a także dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych i regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Od 1 lipca 2023 r. wnioski za pośrednictwem bankowości elektronicznej i portalu Empatia mogą składać również rodzice dzieci, które są cudzoziemcami. Warunkiem jest, aby zarówno rodzic, jak i dziecko, mieli numery PESEL.

Pieniądze na wyprawkę szkolną. Na co można przeznaczyć środki?

Świadczenie z programu Dobry Start to wsparcie, które rodzice mogą wykorzystać na zakup podstawowych materiałów szkolnych, takich jak:

 • plecaki,
 • piórniki,
 • podręczniki,
 • przybory szkolne,
 • obuwie i strój na zajęcia wychowania fizycznego.

Pieniądze na wyprawkę szkolną. Ważne terminy i warunki

Nabór wniosków o pieniądze na wyprawkę szkolną z programu Dobry Start ruszył 1 lipca br. Wniosek o pieniądze należy złożyć do końca listopada tego roku. Jednak, aby środki zostały wypłacone najpóźniej do 30 września, wniosek o wyprawkę szkolną musi być poprawnie wypełniony i złożony do końca sierpnia. Jeśli dziecko uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada, wniosek można złożyć do ZUS za pośrednictwem portalu PUE ZUS.

Wyprawka szkolna. Decyzja ZUS

Beneficjent świadczenia otrzyma informację o przyznaniu świadczenia w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy złożył wniosek przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Jeśli świadczenie nie przysługuje, ZUS wyda decyzję odmowną w sprawie, która trafi elektronicznie na PUE ZUS. Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Prezesa ZUS, a następnie skarga do sądu administracyjnego.