Odpowiedź na pytanie "Czy warto kochać, mimo, że miłość wiąże się z cierpieniem" na podstawie IV części "Dziadów" Adama Mickiewicza, interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta "Dałem słowo" - takie były tematy do wyboru w środę na maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Tematy podali PAP maturzyści z XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie.

Według nich jeden z tematów dotyczył fragmentu IV części "Dziadów" Adama Mickiewicz. Maturzyści mieli za zadanie odpowiedzieć na pytanie: "Czy warto kochać, mimo, że miłość wiąże się z cierpieniem?".

Drugim tematem, jak podkreślali, była analiza wiersza Zbigniewa Herberta "Dałem słowo" poświęconego m.in. dorastaniu i dojrzałości.

Maturzyści mieli też za zadanie odnieść się do tekstów odwołujących się do "Lalki" Bolesława Prusa.

Jeden z tematów dotyczył m.in. języka pisanego używanego w internecie. Zdający otrzymali dwa teksty, które zawierały opinie nt. zmian zachodzących w języku pisanym używanym w internecie. Trzeba było m.in. wskazać na czym polega w danej sytuacji niepoprawność stylu i pisowni.

Matury rozpoczęły się w środę po godzinie 9 obowiązkowym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przystąpiło do nich ponad 280 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. (PAP)