W 2022 roku liczba wniosków o wgląd do pracy z egzaminu ósmoklasisty wyniosła 10718. Co ważne, w 2023 roku wniosków złożono niemal dwa razy więcej - dokładnie 19743.Wzrost względem poprzedniego roku widzimy także w liczbie wniosków o weryfikację sumy punktów. A jak wygląda kwestia uznawania nowych wyników przez szkoły ponadpodstawowe? Pytamy dyrektora CKE dr Marcina Smolika.

W 2023 roku liczba wniosków o weryfikację sumy punktów z egzaminu ósmoklasisty urosła do 4507. Przypominamy, że w 2022 wniosków było tylko 3503.Co ciekawe, mimo wzrostu liczby wniosków o wgląd w prace egzaminacyjne, liczba zmienionych zaświadczeń w przypadku egzaminu ósmoklasisty jest niższa niż rok temu. W 2023 zmian było 1556, podczas gdy rok wcześniej 1659.

Egzamin ósmoklasisty 2023: weryfikacja punktów

Warto pamiętać, że podczas weryfikacji liczby punktów nie ma możliwości obniżenia wyniku.

- Nawet jeżeli okazuje się, że egzaminator przyznał – zdaniem ekspertów – zbyt dużo punktów za dane rozwiązanie – wynik pozostaje niezmieniony. Jedyna możliwość zmiany wyniku to zmiana na korzyść osoby składającej wniosek – mówi Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Czy szkoła ma obowiązek uwzględnić nowy wynik egzaminu ósmoklasisty?

Dyrektora CKE zapytaliśmy o sytuację, gdy weryfikacja punktów następuje już po ogłoszeniu listy osób przyjętych do szkoły ponadpodstawowej.

- W przypadku szkoły ponadpodstawowej po ogłoszeniu listy przyjętych, w przypadku podwyższenia liczby punktów, rodzice ucznia mogą – zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe – wnieść odwołanie do dyrektora szkoły, do której dany absolwent zostałby przyjęty, gdyby uwzględniono wyższą punktację za dany egzamin ósmoklasisty - mówi dr Marcin Smolik.