Dodatkowe kursy, wykłady, nowe kierunki studiów związane z bezpieczeństwem państwa. Uczelnie na prośbę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego urozmaiciły swoją ofertę nauczania.
Resort w drugiej połowie ubiegłego roku skierował do szkół wyższych list z informacją o konieczności podjęcia działań, które miałyby na celu uwzględnienie treści związanych z bezpieczeństwem państwa w programach kształcenia na prowadzonych kierunkach.
– Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa państwa należą do najważniejszych zadań realizowanych przez szeroko rozumianą administrację publiczną, której częścią są szkoły wyższe. Z uwagi na to Rada Ministrów przyjęła plan wzmocnienia bezpieczeństwa państwa. W resortowym planie podkreślono znaczenie zagadnień z tego zakresu w procesie kształcenia na poziomie wyższym. Dotyczy to nie tylko kierunków studiów oraz programów badań wprost związanych z zagadnieniami obronności czy też bezpieczeństwa państwa, ale również kształcenia na kierunkach oraz badań, które z tą problematyką mają jedynie pośredni związek – wskazało ministerstwo w liście do uczelni.