Od września 2016 roku oddziały przedszkolne zamienią się w przedszkola, a te utworzą zespół wraz ze szkołą podstawową, w której dotychczas działały.

Zmiany nastąpią 1 września na mocy ustawy o systemie oświaty. W przypadku, gdy w dniu przekształcenia, szkoła podstawowa, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, działa już w zespole z inną szkołą – przekształcony oddział przedszkolny wchodzi w skład tego zespołu.

Jednocześnie dyrektor szkoły podstawowej, w której dotychczas działał oddział lub oddziały przedszkolne, stanie się dyrektorem zespołu utworzonego z połączenia szkoły z przedszkolem, powstałym z dotychczasowego oddziału przedszkolnego. Będzie on sprawował tę funkcję do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora szkoły podstawowej. Wychowawcy odtąd staną się nauczycielami zespołu szkoły podstawowej i przedszkola.

Likwidacja oddziałów przedszkolnych nie jest jedyną zmianą zakresie edukacji przedszkolnej. MEN zapowiada, że od września 2017 r. prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego uzyskują także wszystkie 3-letnie dzieci. Tym samym na gminy zostanie nałożony obowiązek zapewnienia 3-letnim dzieciom miejsca w przedszkolach.

Reklama

„Celem zmian w ustawie jest systematyczne zwiększanie dostępności wychowania przedszkolnego zakończone 1 września 2017 r. zapewnieniem wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 5 lat miejsca realizacji wychowania przedszkolnego w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, w których ustawowo zostanie ograniczona wysokość opłat pobieranych od rodziców za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego.”- czytamy w uzasadnieniu.

Ustawodawca chce też zwiększyć wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego mając na uwadze standardy unijne. MEN dodaje, że oczekiwana w 2020 roku wartość wskaźnika upowszechnienia wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3–5 lat, powinna wynosić co najmniej 90%.

Podstawa prawna: Dz.U. 2013 poz. 827