Jarosław Gowin krytykuje podział studiów na licencjackie i magisterskie. Polityk Zjednoczonej Prawicy mówił w radiowej Trójce, że proces boloński, czyli rozbicie studiów na 3-letnie licencjackie i 2-letnie magisterskie, się nie sprawdza.

Jarosław Gowin tłumaczył, że dyskusja o powrocie do jednolitych studiów magisterskich toczy się w wielu europejskich krajach. "Na pewno jest tak, że warto rozważyć powrót na niektórych kierunkach czy na szeregu kierunków do 5-letnich, jednolitych studiów magisterskich. Ale są państwowe wyższe szkoły zawodowe, które kształcą na poziomie licencjackim i dają przygotowanie zawodowe - to powinno pozostać" - mówił polityk Zjednoczonej Prawicy.

Odejście Polski od procesu bolońskiego mogłoby skutkować wyłączeniem naszego kraju z programu Erasmus. "To jest oczywiście problem, wtedy nasze rozwiązania byłyby niedostosowane do rozwiązań w innych krajach Unii Europejskiej" - przyznał Jarosław Gowin. Polityk dodał jednak, że w związku z toczącą się dyskusją na ten temat w Europie, być może odwrót od rozdziału studiów na licencjackie i magisterskie nastąpi na poziomie całej Unii Europejskiej.

19 czerwca 1999 roku ministrowie edukacji z 29 państw europejskich, w tym Polski, podpisali Deklarację Bolońską. System boloński wprowadza jednolity system studiów; studia pierwszego stopnia - licencjackie lub inżynierskie i studia drugiego stopnia - magisterskie. W 2003 do systemu włączono także studia doktoranckie, trzeciego stopnia, tworząc tym samym system trzystopniowy.

W skład procesu bolońskiego wchodzi także przyjęcie systemu porównywalnych dyplomów i punktowy system zaliczania zajęć przez studentów, czyli ECTS (European Credit Transfer System). Wszystko po to, by móc zwiększyć mobilność studentów i pracowników akademickich oraz ich możliwości na europejskim rynku pracy. Ujednolicenie ułatwia skorzystanie z przygotowanej oferty międzypaństwowej wymiany studentów takich jak program ERASMUS.