Najwygodniejszą formą uzyskania zaświadczenia będzie zalogowanie się do serwisu ePUAP. Pamiętaj, że każda uczelnia publiczna ma obowiązek przyjąć od Ciebie wniosek wysłany przez internet. Uczelnie prywatne nie mają takiego obowiązku, ale również mogą to zrobić. Dlatego, jeśli uczęszczasz do uczelni prywatnej, dowiedz się, czy przyjmie Twój wniosek, jeśli wyślesz go przez internet.

Jak złożyć wniosek za pomocą platformy ePUAP

1. Napisz wniosek i zapisz na swoim komputerze.
2. Zaloguj się na swoje konto na platformie ePUAP.
3. Znajdź usługę "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
4. Do pisma ogólnego załącz wniosek.
5. Wyślij pismo do swojej uczelni.
6. Pobierz urzędowe poświadczenie odbioru.

Zaświadczenie można otrzymać także e-mailem. W takiej sytuacji potrzebny będzie bezpieczny podpis elektroniczny. Tradycyjną metodą, która nadal jest stosowana pozostaje komunikacja listowna. Wniosek złożyć mogą studenci, absolwenci uczelni i pracownicy naukowi. We wniosku należy umieścić imię, nazwisko i adres zamieszkania, a także dokładne informacje o osobie, do której składamy wniosek (np. dziekana lub rektora) a także informację z jakiego powodu potrzebujemy zaświadczenia (to ważne, ponieważ w przypadku kredytu studenckiego obowiązuje inny druk formularza).

Czas realizacji wniosku wynosi 7 dni. W każdym przypadku usługa jest bezpłatna.