Wakacje 2023 wkrótce się rozpoczną. Dla kogo będą wyjątkowo długie? Sprawdź.

Wakacje 2023. Kiedy się zaczynają?

W piątek 23 czerwca odbędzie się oficjalne zakończenie roku szkolnego w szkołach, a następnego dnia, czyli 24 czerwca, rozpoczną się wakacje. Wymienione terminy odnoszą się do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W przypadku tegorocznych absolwentów szkół średnich, ich wakacje rozpoczęły się już 29 kwietnia, jednak aż do 23 maja trwały matury.

Wakacje 2023. Kiedy się kończą?

Mimo że ostatnim dniem przerwy letniej jest czwartek, 31 sierpnia, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2023/2024 zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się dopiero 4 września. Dla uczniów oznacza to przedłużony odpoczynek letni o trzy dni, dokładnie od piątku do niedzieli (1-3 września).

Wakacje 2023. Ile trwają?

Dla większości uczniów wakacje trwają przez dwa pełne miesiące, czyli lipiec i sierpień. Zazwyczaj rozpoczynają się już pod koniec czerwca. W tym roku przerwa wakacyjna potrwa od 24 czerwca do 31 sierpnia, co daje nam 69 dni wolnego, uwzględniając także weekendy. Dodając do tego trzy pierwsze dni września, okazuje się, że uczniowie mają aż 72 dni wolne od nauki.

Wakacje maturzystów

Absolwenci ostatnich klas szkół ponadpodstawowych zakończyli rok szkolny wcześniej, dokładnie 28 kwietnia 2023 roku. Ich wakacje przypadają zatem od maja do końca września, co daje razem 153 dni. Jednakże ci uczniowie, którzy podchodzili do egzaminów maturalnych, rozpoczynali wakacje po 23 maja, który był ostatnim dniem matur 2023.

Wakacje studentów

Wakacje studentów trwają przez trzy pełne miesiące, od lipca do końca września. W tym okresie nie odbywają się zajęcia i wykłady na uczelniach. Jednak egzaminy zaliczające rok akademicki w zależności od harmonogramu sesji egzaminacyjnych mogą trwać nawet do połowy lipca.