Rząd zaproponował podwyżkę płacy minimalnej w 2024 roku i to podwójną. Minimalne wynagrodzenie będzie wyższe niż 4 tysiące złotych brutto. Oznacza to, że część nauczycieli zarabiających najniższe uposażenia otrzyma podwyżkę.

Płaca minimalna w 2024 roku. Plany rządu

Jest już niemal pewne, że płaca minimalna w 2024 roku wyniesie ponad 4 tysiące złotych. Propozycja rządu trafi do Rady Dialogu Społecznego, gdzie zapewne pracodawcy będą chcieli nieco obniżyć tę kwotę, a z kolei związki zawodowe zwiększyć.

Jeśli jednak stanie na propozycji rządu, to od stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiłoby 4242 zł miesięcznie, a stawka godzinowa byłaby podwyższona do kwoty 27,70 zł. Z kolei od lipca 2024 rząd chce, aby płaca minimalna wynosiła 4300 złotych, a stawka godzinowa 28,10 zł.

Płaca minimalna a pensja nauczycieli

Oznacza to, że jeśli nawet w 2024 roku nauczyciele nie dostaną podwyżek, to tak naprawdę od stycznia 2024 najmniej zarabiający będą otrzymywać wyższą pensję.

Dziś zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 24 lutego 2023 r. nauczyciele zarabiają:

Z przygotowaniem pedagogicznym:
Nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego (tzw. nauczyciel początkujący) może liczyć na 3690 złotych.
Nauczyciel mianowany – 3890 zł
Nauczyciel dyplomowany – 4550 zł


Bez przygotowania pedagogicznego:
Nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego – 3600 złotych.
Nauczyciel mianowany – 3700 zł
Nauczyciel dyplomowany – 3960 zł


Zmiany w płacy minimalnej. Nauczyciele dostaną podwyżki?

Jak wynika z porównania płacy minimalnej i pensji nauczycieli taka podwyżka minimalnego wynagrodzenia mogłaby oznaczać, że nauczyciel początkujący z przygotowaniem pedagogicznym mógłby zyskać już od stycznia 552 złote.Nauczyciel mianowany – 352 zł, a nauczyciel dyplomowany będzie miał niezmienną podstawę pensji.

Z kolei nauczyciele bez przygotowania pedagogicznego mogą liczyć odpowiednio na podwyżki o 642 zł, 542 zł i 282 złote.

Od 1 lipca 2024 zgodnie z planami rządu pensje nauczycieli wzrosłyby dodatkowo o 58 złotych.

Rząd płacą minimalną przychyla się wniosku ZNP?

Warto przypomnieć, że ZNP przygotował w marcu 2023 roku ustawę z gwarancją podwyżki o 20 proc. dla wszystkich nauczycieli od 1 lipca br. Projekt ZNP został poparty przez wszystkie kluby i koła parlamentarne opozycji i przekazany do Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 31 marca 2023 r. Do tej pory ustawa nie była głosowana.

Jak zapewniał ZNP w komunikacie, niski status finansowy zawodu nauczyciela jest przyczyną braku chętnych do podejmowania pracy w tym zawodzie, a także odchodzenia z niego wielu doświadczonych nauczycielek i nauczycieli. Taka sytuacja prowadzi do poważnych braków kadrowych w oświacie i spadku jakości kształcenia.