Zaledwie 1,6 tys. studentów i doktorantów ubiegało się o pożyczkę na naukę w ubiegłym roku. Umowy z bankami podpisało 1,2 tys. z nich – tak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Najwięcej wnioskodawców (87,3 proc.) podpisało umowę o kredyt studencki z wysokością miesięcznej transzy wynoszącą 1 tys. zł. Kredyt w kwocie 800 zł miesięcznie wybrało 8,2 proc. kredytobiorców, 600 zł – 4,1 proc., a najmniejszym powodzeniem cieszyła się rata kredytu wynosząca 400 zł.

Głównym warunkiem udzielenia kredytu studenckiego jest spełnienie kryterium dochodowego. Dochód netto na członka rodziny nie może przekraczać 3 tys. zł netto. Resort nauki podwyższył tę kwotę – od roku akademickiego 2023/2024 wzrośnie ona do 3,5 tys. zł.

ikona lupy />
Coraz mniej osób sięga po kredyt na studia / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe
Oprac. Urszula Mirowska-Łoskot