Za uczniami ostatni z egzaminów ósmoklasisty – z języka obcego. Najwięcej osób wybrało język angielski. O godzinie 13.00 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze egzaminacyjne, które znajdziecie także w tym artykule. Wkrótce zamieścimy tutaj również odpowiedzi do zadań z angielskiego, które rozwiążą nasi eksperci.

Język angielski na egzaminie ósmoklasisty 2023

Dzisiejszy egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego dobiegł końca. Ten język zdawało dzisiaj prawie 98 proc. ósmoklasistów.

Standardowo egzamin ósmoklasisty 2023 z języka angielskiego trwał 90 minut. Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, słabowidzących, słabosłyszących, z dysleksją oraz z zespołem Aspergera, którzy posiadali odpowiednie zaświadczenia, został wydłużony do 130 minut.

Obowiązkowy egzamin ósmoklasisty 2023

Przypominamy, że choć egzaminu ósmoklasisty 2023 nie można nie zdać, to przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Uzyskany na egzaminie ósmoklasisty wynik egzaminu stanowi połowę wszystkich punktów, które decydują o przyjęciu ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Na drugą połowę punktów składają się oceny na świadectwie szkolnym ucznia oraz inne jego osiągnięcia.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego

Wśród spodziewanych na dzisiejszym egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego zadań znajdowały się te dotyczące konstrukcji porównawczych, przymiotników z końcówkami „-ed” i „-ing” czy zasady użycia słów „enough” i „too”. Czy powyższe przypuszczenia znalazły swoje pokrycie w arkuszach egzaminacyjnych?

Egzamin ósmoklasisty 2023: Tutaj znajdziesz ARKUSZ CKE z języka angielskiego

Poniżej możesz sprawdzić, jak dokładnie wygląda arkusz CKE z egzaminu ósmoklasisty 2023 z języka angielskiego:

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2023: ARKUSZ CKE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ikona lupy />
dziennik.pl
ikona lupy />
dziennik.pl
ikona lupy />
dziennik.pl

JĘZYK ANGIELSKI: TRANSKRYPCJA NAGRAŃ

JĘZYK ANGIELSKI: NAGRANIA

Egzamin ósmoklasisty 2023: Język angielski - odpowiedzi do arkusza CKE

Uwaga: Zaczynamy publikację odpowiedzi z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

Odpowiedzi z języka angielskiego pojawiają się tutaj tak szybko, jak to tylko możliwe. Pracują nad nimi nasi eksperci. Zapraszamy do śledzenia niniejszego tekstu.

Jeśli strona nie odświeża się automatycznie, kliknij F5.

ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2023. Język angielski. Zadanie 1 / GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2023. Język angielski. Zadanie 2 / GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2023. Język angielski. Zadanie 3 / GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2023. Język angielski. Zadanie 4 / GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2023. Język angielski. Zadanie 5 / GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2023. Język angielski. Zadanie 6 / GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2023. Język angielski. Zadania 7.1 i 7.2 / GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2023. Język angielski. Zadania 7.3 / GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2023. Język angielski. Zadania 7.4 / GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2023. Język angielski. Zadanie 8 / GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2023. Język angielski. Zadanie 9 / GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2023. Język angielski. Zadanie 10 poprawione / dziennik.pl
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2023. Język angielski. Zadanie 11 / GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2023. Język angielski. Zadanie 12 / GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2023. Język angielski. Zadanie 13 / GazetaPrawna.pl