Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – pierwszy z trzech, które w tym tygodniu piszą uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej. Egzamin przebiegł spokojnie – poinformował PAP dyrektor CKE Marcin Smolik.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego rozpoczął się po godzinie 9.00. Trwał 120 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, mógł być przedłużony do 180 minut. Dla uczniów z Ukrainy mógł być przedłużony do 210 minut

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik po zakończeniu egzaminu z polskiego powiedział PAP, że przebiegł on spokojnie.

Jeszcze we wtorek CKE i okręgowe komisje egzaminacyjne mają ujawnić na swoich stronach internetowych arkusz egzaminacyjny z języka polskiego.

Egzamin ósmoklasisty jest trzydniowy. W pierwszym dniu uczniowie zdawali egzamin z języka polskiego. W drugim dniu – w środę – będzie egzamin z matematyki. W trzecim dniu – w czwartek – egzamin z języka obcego. Wszystkie trzy są pisemne.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia swoje indywidualne wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – w dniach 12-14 czerwca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ ann/