W czwartek po południu maturzyści pisali egzamin z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Jak wyglądały arkusze egzaminacyjne na poziomie rozszerzonym? Możesz to sprawdzić w niniejszym tekście.

Przypominamy, że matura 2023 z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym nie jest egzaminem obowiązkowym. Ponieważ jest to egzamin dodatkowy, piszą go tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką chęć. Czyli ile dokładnie osób?

Wiemy, że na poziomie rozszerzonym mówimy o deklaracjach ze strony 347 tegorocznych absolwentów, a na poziomie dwujęzycznym 41.

Matura 2023: Język włoski na poziomie rozszerzonym

Egzamin z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym trwał 150 minut. To o pół godziny mniej, niż egzamin z włoskiego na poziomie dwujęzycznym, na który maturzyści mieli 180 minut.

Język włoski - arkusze egzaminacyjne CKE na poziomie rozszerzonym

Arkusze egzaminacyjne z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym w formule 2023:

pdf icon Arkusz egzaminacyjny z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym w formule 2023
pobierz plik

Arkusze egzaminacyjne z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym w formule 2015:

pdf icon Arkusz egzaminacyjny z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym w formule 2015
pobierz plik