Za tegorocznymi maturzystami kolejny egzamin. Dziś absolwenci szkół zmierzyli się z geografią. Już wiemy jak wyglądały pytania, na które musieli odpowiedzieć. Wy też możecie to sprawdzić oglądając arkusze egzaminacyjne opublikowane w niniejszym tekście.

Przypominamy, że dzisiejsza matura 2023 z geografii była zdawana na poziomie rozszerzonym. Co ważne, wtorkowa geografia jest przedmiotem dodatkowym, na którym nie obowiązuje tzw. próg zdawalności. Oznacza to, że egzaminu nie można nie zdać. Wielu uczniom zależało jednak na dobrym wyniku, dlatego na długo przed egzaminem pilnie studiowali terminologię geograficzną. Czego jeszcze uczyli się maturzyści?

Matura 2023: Geografia – pytania

Wśród zagadnień, które były oczekiwane przez maturzystów na egzaminie znajdowało się zróżnicowanie środowiska geograficznego, główne zjawiska i procesy geograficzne oraz ich uwarunkowania i konsekwencje. Zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnym można było także oczekiwać pytań odnoszących się do wzajemnych zależności w systemie człowiek – przyroda.

Matura 2023: Geografia – arkusze egzaminacyjne

Czy na egzaminie przydały się umiejętności korzystania z planów i map fizycznogeograficznych? Czy sprawdzano umiejętność korzystania z map społeczno-gospodarczych, fotografii oraz zdjęć lotniczych i satelitarnych? A może na arkuszach pojawiły się rysunki, wykresy, dane statystyczne i teksty źródłowe? Przekonaj się sprawdzając arkusze egzaminacyjne dla obu formuł.

Arkusze egzaminacyjne z geografii dla formuły 2023

CKE
CKE
CKE
CKE
CKE
CKE
CKE
CKE
CKE
CKE
CKE
CKE
CKE
CKE
CKE
CKE
CKE
CKE
CKE
CKE
CKE
CKE
CKE

Tu znajdziesz pozostałą część arkuszy egzaminacyjnych z geografii dla formuły 2015

pdf icon Arkusze egzaminacyjne z geografii dla formuły 2023
pobierz plik

Tu znajdziesz arkusze egzaminacyjne z geografii dla formuły 2015

pdf icon Arkusze egzaminacyjne z geografii dla formuły 2015
pobierz plik

A jakie egzaminy wciąż przed maturzystami?

  • 16 maja, godz. 14:00 - języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy)
  • 17 maja, godz. 9:00 - język polski (poziom rozszerzony)
  • 17 maja, godz. 14.00 - języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony)
  • 18 maja, godz. 9:00 - historia (poziom rozszerzony)
  • 18 maja, godz. 14.00 - język włoski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny)
  • 19 maja, godz. 9:00 - fizyka (poziom rozszerzony)
  • 19 maja, godz. 14.00 - historia sztuki (poziom rozszerzony)
  • 22 maja, godz. 9:00 - informatyka (poziom rozszerzony)
  • 22 maja, godz. 14.00 - język kaszubski (poziom rozszerzony), język łemkowski (poziom rozszerzony), język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)