Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym to drugi egzamin dojrzałości, z którym zmierzyli się absolwenci liceów i techników. Czy była trudna? Można się o tym przekonać sprawdzając arkusze maturalne CKE z angielskiego opublikowane w naszym artykule.

Matura 2023: Angielski wybrało 97 proc. maturzystów

Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się o godz. 9.00 i trwała 120 minut. Żeby ją zaliczyć uczniowie musieli zdobyć minimum 30 proc. punktów. Do egzaminu z angielskiego podeszło około 260 tys. maturzystów. To 97 proc. wszystkich. Pozostałe 3 proc. zadeklarowało chęć zdawania na maturze 2023 innego języka obcego nowożytnego.

Tegoroczny egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym odbył się w dwóch formułach – 2015 i 2023. Maturę w formule 2023 pisali absolwenci 4-letniego liceum, a w formule 2015 – absolwenci 3-letniego liceum i 4-letniego technikum. Zmiany są pokłosiem reformy szkolnictwa, która zlikwidowała gimnazja.

Matura: Co było na angielskim? Sprawdź arkusze CKE

Co było na maturze z języka angielskiego na poziomie podstawowym? Z uwagi na podział na starą i nową maturę, arkusze CKE zamieściliśmy w dwóch wersjach – arkusz dla formuły 2023 oraz arkusz dla formuły 2015. Te same arkusze z angielskiego znajdziecie też u nas poniżej

Matura: Arkusz CKE z angielskiego w formule 2015

ARKUSZ EGZAMINACYJNY CKE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM – FORMUŁA 2015

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

TRANSKRYPCJA NAGRAŃ

MP3

Matura 2023

Matura: Angielski na poziomie podstawowym. Arkusz CKE w formule 2023

Poniżej opublikowaliśmy także arkusze CKE dla formuły 2023.

ARKUSZ EGZAMINACYJNY CKE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE PODSTWOWYM – FORMUŁA 2023

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

TRANSKRYPCJA NAGRAŃ

MP3

Matura 2023

Matura 2023: Jak wyglądał egzamin z angielskiego?

Matura z angielskiego na poziomie podstawowym odpowiadała poziomowi B1 oraz B1+ w zakresie rozumienia wypowiedzi w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

A co dokładnie sprawdzała matura z angielskiego na poziomie podstawowym? Przede wszystkim:

• Znajomość środków językowych

• Rozumienie wypowiedzi

• Tworzenie wypowiedzi

• Reagowanie na wypowiedzi

• Przetwarzanie wypowiedzi

Zdający maturę 2023 z angielskiego musieli też m.in.:

  • rozumieć wypowiedzi ustne i pisemne o umiarkowanym stopniu złożoności
  • potrafić tworzyć proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne (np. e-mail czy wpis na blogu)
  • reagować ustnie i pisemnie w typowych sytuacjach 

Matura 2023: Kiedy i gdzie będą wyniki?

Wyniki matury z angielskiego na poziomie podstawowym CKE ogłosi 7 lipca. Publikacja wyników powinna nastąpić między godziną 8.00 a 10.00 na stronach Okręgowej Komisji Edukacyjnej w systemie ZIU. Każdy uczeń otrzyma od dyrektora swojej szkoły indywidualny login i hasło.

7 lipca, oprócz publikacji wyników matur online, CKE przekaże także szkołom świadectwa i informacje o wynikach. W tym samym dniu technika i licea są zobowiązane do wydania ich zdającym.