Dziś o godzinie 9.00 absolwenci techników i liceów przystąpią do pierwszego egzaminu maturalnego 2023. Język polski na poziomie podstawowym jest jednym z sześciu egzaminów obowiązkowych, do których musi przystąpić każdy maturzysta. Co trzeba wiedzieć przed maturą z polskiego?

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym jest tradycyjnie pierwszym egzaminem, z którym mierzą się absolwenci szkół średnich. W tym roku przypada on dziś, czyli 4 maja, o godzinie 9.00.

Matura z polskiego w dwóch formułach – 2015 i 2023

Tegoroczna matura z polskiego odbędzie się w dwóch formułach – 2015 i 2023. Do pierwszej przystąpią absolwenci liceów i techników, którzy uczęszczali wcześniej do 6-letniej szkoły podstawowej i 3-letniego gimnazjum. W formule 2023 do matury z polskiego przystąpią uczniowie, którzy ukończyli 8-letnią podstawówkę i 4-letnie liceum.

Matura z polskiego w formule 2023 - szczegóły

W zależności od formuły egzaminy maturalne z polskiego będą się różnić. W przypadku formuły 2023 maturzyści:

 • będą mieć 240 minut na rozwiązanie arkusza egzaminacyjnego 
 • będą mogli uzyskać maksymalnie 60 punktów
 • dostaną dwa arkusze: pierwszy podzielony na dwie części (język polski w użyciu i test historyczno-literacki), drugi z jedną częścią (wypracowanie)
 • w ramach wypracowania do wyboru będą mieli dwa tematy, praca będzie musiała mieć minimum 300 wyrazów

Matura z polskiego w formule 2015 - szczegóły

Natomiast matura z polskiego w formule 2015:

 • potrwa 170 minut 
 • będzie można zdobyć maksymalnie 70 punktów 
 • będzie składała się z dwóch części – tzw. czytania ze zrozumieniem i wypowiedzi pisemnej
 • w przypadku wypracowania do wyboru będą trzy tematy

Matura z polskiego: Co trzeba mieć ze sobą na sali egzaminacyjnej?

Przystępując do matury 2023 z polskiego przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, by zabrać ze sobą:

 • Dowód osobisty – do potwierdzenia tożsamości
 • Długopis z czarnym wkładem (na wszelki wypadek można wziąć więcej) – do rozwiązywania zadań.

Dodatkowo można wziąć ze sobą jeszcze:

 • Ołówek – jednak tylko do notatek, w arkuszu zadania wypełniamy długopisem
 • Butelkę małej wody – ale bez etykiety
 • Chusteczki higieniczne – bez opakowania

Dwie wersje arkuszy na maturze z polskiego. Nie pomyl się!

Podczas egzaminu maturalnego z języka polskiego zdający dostaną dwie wersje arkuszy. Ma to związek z podziałem na formuły 2015 i 2023. Każdy maturzysta będzie musiał upewnić się, czy otrzymał arkusz egzaminacyjny w odpowiedniej wersji.

Dwie formuły matury z polskiego różnią się kolorem:

 • Formuła 2023 ma wszystkie elementy graficzne w kolorze fioletowym
 • Formuła 2015 ma wszystkie elementy graficzne w kolorze pomarańczowym

Obie formuły matury mają też inne oznaczenie symbolowe: M – dla formuły 2023 i E – dla formuły 2015. Symbole te pojawią się na naklejkach, które razem z arkuszem egzaminacyjnym otrzymają zdający. Zanim rozerwą arkusz muszą upewnić się, czy literka z naklejki zgadza się z literką na arkuszu. Dopiero po tej weryfikacji zdający będą mogli otworzyć arkusz CKE.

Matura 2023: Uważaj na błąd kardynalny

W przypadku matury 2023 z języka polskiego uczniowie muszą uważać na jeszcze jedną rzecz – tzw. błąd kardynalny. W dokumencie CKE „Zasady oceniania rozwiązań zadań z języka polskiego na poziomie podstawowym z 13 grudnia 2022 roku” w części dotyczącej wypracowania czytamy, że:

„1. Błąd kardynalny to błąd rzeczowy świadczący o:

1) nieznajomości treści lektury obowiązkowej, do której odwołuje się zdający, w zakresie:

a) fabuły, w tym głównych wątków utworu;

b) losów głównych bohaterów, w tym np. łączenie biografii różnych bohaterów;

LUB

2) całkowicie nieuprawnionej interpretacji lektury obowiązkowej będącej falsyfikacją danego tekstu.

Błąd kardynalny jest więc znacznie poważniejszy niż błąd rzeczowy. Dowodzi on, że maturzysta nie zna treści lektury obowiązkowej, do której odwołuje się w swojej pracy.

Co grozi za popełnienie błędu kardynalnego na maturze z polskiego? W zasadach oceniania jasno określono, że w takim przypadku praca zostanie oceniona na 0 punktów.

***

CKE poda do publicznej wiadomości arkusze egzaminacyjne z polskiego o godzinie 14.00. Tuż po tej godzinie znajdziecie je również na naszych łamach.