Styczeń 2023 to nie tylko czas pierwszych tygodni realizacji noworocznych postanowień, ale też egzaminów. Uczniowie, którzy zdawali egzaminy zawodowe w Formule 2012, Formule 2017 lub w Formule 2019, już na koniec marca dowiedzą się, jak im poszło. Co trzeba było zrobić, by zdać egzaminy zawodowe 2023? I gdzie sprawdzić wyniki? Wyjaśniamy!

Zacznijmy od warunków uzyskania świadectwa. Wyniki egzaminów zawodowych 2023 dzielą się na oceny części praktycznej oraz pisemnej. By zdać egzamin z części praktycznej należy uzyskać 75 proc. punktów. Z częścią pisemną jest łatwiej. Do zaliczenia pisemnej części egzaminu zawodowego wymaganych jest 50 proc. punktów. Egzamin zawodowy potwierdza kwalifikacje w konkretnym zawodzie. A świadectwa z niego będzie można otrzymać po 7 kwietnia 2023 roku.

Gdzie sprawdzić wyniki egzaminów zawodowych 2023?

O tym, jakie wyniki uczniowie otrzymali z egzaminów, będzie można przekonać się już 31 marca 2023 roku. CKE ogłosi je o godzinie 10:00. Gdzie?

  • Wyniki egzaminów zawodowych w Formule 2012 zostaną podane na stronach internetowych poszczególnych okręgowych komisji egzaminacyjnych.
  • Wyniki egzaminów zawodowych w Formule 2017 i egzaminów zawodowych w Formule 2019 zostaną podane poprzez portal zdającego, za pośrednictwem Systemu Informatycznego Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie.