Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek poinformował w środę, że zaprasza Związek Nauczycielstwa Polskiego na rozmowy w sprawie emerytur po świętach Wielkanocy. Zaznaczył, że resort jest gotowy do przedstawienia projektów rozwiązań legislacyjnych.

Związek Nauczycielstwa Polskiego wezwał ministra edukacji i nauki do natychmiastowego rozpoczęcia rozmów w sprawie przywrócenia nauczycielom prawa do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela – czytamy w stanowisku Zarządu Głównego ZNP z 28 marca br.

Prezes Związku Sławomir Broniarz wystąpił do szefa MEiN o rozszerzenie tematyki najbliższego spotkania ze związkami zawodowymi o kwestię przywrócenia nauczycielom prawa do przejścia na emeryturę bez względu na wiek.

Szef MEiN Przemysław Czarnek odpowiedział w środę na Twitterze, że zaprasza ZTM na wcześniejsze rozmowy ws. emerytur.

"Proszę uprzejmie. Umówiliśmy się na maj, ale jeśli tak, to... zapraszamy po świętach. Wszystko gotowe. Cieszymy się z takiego przyspieszenia ZNP - nauczyciele czekali od... 2009 roku. Gdzie byliście wcześniej?!" - napisał minister Czarnek.

Tydzień wcześniej, w środę, 22 marca w Ministerstwie Edukacji i Nauki wiceminister Dariusz Piontkowski spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. Było to kolejne spotkanie w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

Wiceminister pytany po spotkaniu, kiedy przedstawiony zostanie projekt dotyczący emerytur i kiedy zmiany mogłyby wejść w życie, powiedział, że resort chce, "aby proces legislacyjny skończył się jeszcze w tej kadencji". "W maju będziemy gotowi do przedstawienia projektów rozwiązań legislacyjnych" - odpowiedział Piontkowski.

Przed wejściem na środowe spotkanie przedstawiciele związków zawodowych powiedzieli dziennikarzom, że choć temat odbiurokratyzowania oświaty jest ważny, to są tematy ważniejsze dla nauczycieli, wskazali na wynagrodzenia i emerytury. Podkreślili, że czekają na konkretne propozycje ze strony resortu.

Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego tegoroczna podwyżka wynagrodzeń nauczycieli o 7,8 proc. nie jest wystarczająca wobec skali inflacji w Polsce. Związek przygotował projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela zakładający wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli od 1 lipca o 20 proc. Projekt przejęli posłowie Lewicy. Zaapelowali do pozostałych sił opozycyjnych o jego poparcie.

ZNP, a także inne związki zawodowe, opowiadają się za powrotem do możliwości przechodzenia wszystkich nauczycieli na wcześniejsze emerytury bez względu na wiek po 30 latach pracy, w tym 20 latach pracy "przy tablicy". (PAP)

Autor: Magdalena Gronek

mgw/ mhr/