Będziemy w perspektywie roku akademickiego 2024/2025 celowali z otworzeniem kierunku lekarskiego na Politechnice Bydgoskiej – zapowiedział w sobotę minister Zdrowia Adam Niedzielski. Zadeklarował przeznaczenie środków na konieczne inwestycje na uczelni.

Minister Niedzielski wraz przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukaszem Schreiberem i wiceministrem zdrowia Piotrem Bromberem, który m.in. nadzoruje działalności uczelni medycznej, spotkał się w władzami Politechniki Bydgoskiej. Obecny był też przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos.

"Determinacja, z jaką się spotkaliśmy u pana rektora, całego zespołu, żeby otworzyć nowe możliwości studiowania na Politechnice jest ogromna. Zawsze każdy projekt zaczyna się od tego, że trzeba po prostu chcieć i tutaj ten poziom determinacji jest rzeczywiście godzien podziwu. Gratuluję panu rektorowi tak zaangażowanego zespołu, ale oczywiście od tego trzeba zacząć po to, żeby powołać kierunek lekarski trzeba spełnić bardzo dużo warunków" - powiedział Niedzielski na konferencji prasowej.

Minister podkreślił, że są to bardzo wymagające warunki, dlatego w czasie spotkania została podzielona na kilka obszarów praca, która musi zostać wykonana ze strony uczelni, ale też otoczenia.

"Ta praca to przede wszystkim z jednej strony znalezienie specjalistów, którzy będą zapewniali tzw. minima kadrowe. Z drugiej strony to kwestia zapewnienia infrastruktury klinicznej, czyli współpracujących szpitali, a po trzecie to rozbudowa infrastruktury uczelni, która wymaga specyficznych inwestycji związanych m.in. z budową prosektorium, które jest wykorzystywane na pierwszych latach studiów. We wszystkich tych trzech obszarach zobaczyliśmy bardzo dobrze zdefiniowany program działań, który dotyczy zarówno nawiązywania współpracy z kadrą, ze szpitalem, ale także bardzo konkretny i już opracowany plan budowy prosektorium" - mówił szef MZ.

Niedzielski powiedział też, że ze względu na profesjonalne podejście uczelni, Ministerstwo Zdrowia będzie patrzeć na projekt życzliwie, ale nie oznacza to tylko poklepywania po ramieniu, ale przede wszystkim zamierza zaangażować środki na inwestycje, które uczelnia będzie prowadziła. Zaznaczył, że z drugiej strony resort będzie zachęcał do różnych form współpracy z innymi uczelniami, aby korzystać z ich doświadczeń.

"Prace są tutaj dobrze zdefiniowane, są na tyle przekonujące, że jako MZ absolutnie będziemy chcieli wesprzeć wyraźnie projekt. Ustaliliśmy sobie tak, że będziemy w perspektywie roku akademickiego 2024/2025 celowali z otworzeniem kierunku lekarskiego, co oczywiście wymaga dopełnienia tych formalności w postaci wniosku czy ocen, które są formułowane przez ministra edukacji nauki czy właśnie przez Ministerstwo Zdrowia" - wskazał minister zdrowia.

Niedzielski zaznaczył, że Politechnika ma bardzo dobre zaplecze laboratoryjne, a inne uczelnie, które mają ambicje otwierania nowych kierunków, często muszą dopełniać swoją infrastrukturę. Ocenił, że na początek główną inwestycją będzie budowa prosektorium, co będzie kosztowało około 20-30 mln zł. Przyznał, że później wraz z kształceniem studentów na kolejnych latach pojawią się nowe potrzeby, jak np. na centra symulacji.

Minister Schreiber podziękował ministrom Niedzielskiemu i Bromberowi za konkretne rozmowy i konkretne deklaracje, ale też za publiczną deklarację wsparcia projektu. Przypomniał, że wcześniej deklarację wsparcia na uczelni złożył minister edukacji i nauki. Zapewnił również, że rektor może liczyć na wsparcie jego i posła Latosa.

Poseł Latos zaznaczył, że cieszy się, że wytworzył się dobry klimat: z jednej strony jest życzliwość ze strony dwóch kluczowych ministrów ze wsparciem szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów, a z drugiej strony - właściwe podejście i determinacja rektora uczelni.

Rektor uczelni Marek Adamski zapowiedział, że wniosek o uruchomienie kształcenia na kierunkach medycznych zostanie złożony latem, a najpóźniej jesienią tego roku.

W Bydgoszczy działa Collegium Medicum, będące częścią Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Collegium Medicum powstało 2004 r., gdy bydgoska Akademia Medyczna została włączona do UMK. Do CM UMK należą dwa szpitale uniwersyteckie w Bydgoszczy. (PAP)

Autor: Jerzy Rausz