Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie podwyższające nauczycielskie pensje. Obowiązuje ono od 1 stycznia 2023, co oznacza, że pedagodzy otrzymają wyrównania.

Nowe rozporządzenie kształtujące wynagrodzenia minimalne nauczycieli zakłada, że zarobią oni:

  • nauczyciel początkujący 3690 zł brutto
  • mianowany 3890 zł brutto
  • dyplomowany 4550 zł brutto.

Dotychczasowe stawki minimalne wynoszą:

  • nauczyciela początkującego 3424 zł brutto 
  • nauczyciela mianowanego 3597 zł brutto
  • nauczyciela dyplomowanego 4224 zł brutto 

Oznacza to więc wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym dla:

  • nieposiadających stopnia awansu zawodowego (nauczycieli początkujących) – o 266 zł brutto;
  • mianowanych – o 293 zł brutto;
  • dyplomowanych – o 326 zł brutto.

Z rozporządzenia wynika, że zaktualizowane stawki mają obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Po jego podpisaniu (jego zapisy wejdą w życie w dniu następnym), nauczyciele otrzymają wyrównania.