Początek roku w obszarze finansowania oświaty przebiega w samorządzie terytorialnym pod znakiem rozliczania się z osiągnięcia gwarantowanych ustawowo średnich wynagrodzeń nauczycieli. I tak: