Od 1 stycznia 2023 r. rektorzy uczelni będą mogli podwyższyć próg dochodu do stypendium socjalnego do kwoty 1294,4 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie żaka. Oznacza to, że środki te będą szerzej dostępne dla studentów i doktorantów.

Obowiązujący do tej pory próg mógł wynosić maksymalnie 1051,7 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Podwyższenie progu dochodu do 1294,4 zł netto będzie możliwe na podstawie ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, która wchodzi w życie 1 stycznia 2023 r. - podało MEiN. Dzięki temu więcej studentów będzie miało szansę na otrzymanie stypendium socjalnego.

Zmiana dotyczy także przyznawania stypendiów socjalnych doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Decyzja o podwyższeniu progu dochodu nie jest jednak podejmowana na poziomie centralnym, ministerialnym - szczegółowe kwestie dotyczące organizacji procesu przyznawania stypendiów socjalnych na podstawie zmienionego progu dochodu, pozostają w kompetencji uczelni. Decyzję zatwierdza rektor uczelni w porozumieniu z samorządem studenckim w oparciu o regulamin.

Jak podał resort edukacji i nauki, stypendium socjalne przyznane studentowi na rok akademicki 2022/2023 na podstawie podwyższonego progu dochodu może być wypłacane od 1 stycznia 2023 r.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski