W trakcie ostatniego posiedzenia Senat wprowadził kilkadziesiąt poprawek do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw. Teraz wróci ona do Sejmu. Większość z nich nie ma jednak szans na przyjęcie przez posłów.
Część z poprawek ma charakter legislacyjny i te poparła strona rządowa. Na inne – merytoryczne – nie było zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki, w tym na tę, która wykreśla proponowany w nowelizacji przepis o podniesieniu do 70. roku życia wieku rektorów rozpoczynających kadencję i utrzymuje wiek 67 lat.