Zatrudnienie w przedszkolach na podstawie Karty nauczyciela i kodeksu pracy