Coraz więcej uczelni zyskuje prawo do prowadzenia studiów medycznych. O pozwolenie na utworzenie kierunku lekarskiego lub lekarsko-dentystycznego będą mogły starać się również szkoły wyższe, które przystąpiły do konkursu w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Na liście widnieją takie placówki jak m.in. Politechnika Wrocławska, Łódzka czy Uniwersytet Gdański.

To jedna z poprawek, którą wprowadzili posłowie do nowelizacji ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (…) oraz niektórych innych ustaw.
– Naszym wielkim problemem jest brak lekarzy. Nic jednak nie wydarzy się z automatu. Te uczelnie będą mogły rozważyć, czy chcą prowadzić studia medyczne – argumentowała Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS), przewodnicząca sejmowej komisji edukacji, nauki i młodzieży.
Poprawka nie spodobała się posłom opozycji, ponieważ wykracza ona poza proponowany projekt nowelizacji. Jej głównym celem jest bowiem przedłużenie kadencji komisji ewaluacji nauki (KEN) o trzy miesiące. Według nowelizacji zakończy się ona więc 31 marca 2023 r.
Jak wyjaśniał w trakcie prac nad nowelą prof. Włodzimierz Bernacki, wiceminister edukacji i nauki, zgodnie z obowiązującymi przepisami kadencja KEN upływa z końcem 2022 r. Jeżeli nie uległaby przedłużeniu, nabór kandydatów musiałby zacząć się w ostatnim kwartale br., czyli praktycznie już teraz. Tymczasem proces ewaluacji jakości działalności naukowej nie został zakończony. Obecnie eksperci KEN zajmują się rozpatrywaniem odwołań od jej wyników. Wpłynęło w tej sprawie ponad 500 wniosków. Wydłużenie o trzy miesiące pierwszej kadencji komisji umożliwi więc sprawne przeprowadzenie tego procesu do końca. – KEN będzie mogła w tym dodatkowym okresie przygotować podsumowanie i wnioski płynące z ostatniej ewaluacji oraz propozycje zmian w całej procedurze – uzupełnił prof. Bernacki.
Środowisko akademickie poparło te zmiany, a nawet wnioskowało o dodatkowe przedłużenie kadencji KEN. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego sugerowała wydłużenie jej do końca grudnia 2023 r. Ostatecznie jednak się na to nie zdecydowano. Znowelizowana ustawa przewiduje również, że druga kadencja KEN będzie trwała od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2027 r.
W trakcie prac nad ustawą posłowie, poza zmianami dotyczącymi kształcenia na studiach medycznych, wprowadzili także inne poprawki, m.in. umożliwiające wykorzystanie w 2023 r. pieniędzy przyznanych uczelniom, które nie zostały wydane w latach 2021–2022. Ponadto będą mogły w przyszłym roku przeznaczyć na bieżące utrzymanie te fundusze, które wcześniej otrzymały na inne cele.
Nowelizacja, co do zasady, wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Natomiast zmiana dotycząca kształcenia lekarzy – 1 stycznia 2023 r.
Etap legislacyjny
Nowelizacja skierowana do Senatu