To jedna z poprawek, którą wprowadzili posłowie do nowelizacji ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (…) oraz niektórych innych ustaw.
– Naszym wielkim problemem jest brak lekarzy. Nic jednak nie wydarzy się z automatu. Te uczelnie będą mogły rozważyć, czy chcą prowadzić studia medyczne – argumentowała Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS), przewodnicząca sejmowej komisji edukacji, nauki i młodzieży.