Jeden z projektów przygotowanych przez ZNP zakłada, że wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli mają być powiązane ze średnią krajową. Nauczyciel stażysta miałby zarabiać 90 proc. tej kwoty, kontraktowy – 100 proc., mianowany – 125 proc., a dyplomowany – 155 proc. Po ostatnich zmianach w miejsce stażystów i kontraktowych wprowadzono nauczyciela początkującego, to jednak nie przeszkadza, aby dalej pracować nad projektem. Zdaniem związkowców uchwalenie tych rozwiązań pozwoliłoby na podjęcie rozmów o wygaszeniu akcji protestacyjnej w oświacie.