W tym roku pierwszy rocznik absolwentów szkół branżowych II stopnia mógł przystąpić do matury. Z tej możliwości skorzystało tylko 389 osób, a zdało 125. – Oznacza to, że przygotowanie w szkołach branżowych do matury nie jest wystarczająco dobre, skoro tak niewielu osobom udało się zdać – komentuje Marek Pleśniar, dyrektor Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
Na tle uczniów wszystkich typów szkół to właśnie absolwenci branżówek wypadają najgorzej – sumując wyniki wszystkich maturzystów (po liceum, technikum, szkole branżowej), w tym roku egzaminy zaliczyło 85 proc. osób. Najłatwiej maturę zdać po liceum – pozytywny wynik uzyskało 89,3 proc. absolwentów tych szkół, gdy po technikum – 78,3 proc.