Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16 lat. Dziecko, które nadal się kształci, dostanie rentę aż do zakończenia nauki, lecz nie dłużej niż do osiągnięcia 25 lat - informuje ZUS.

"Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć w ZUS najpóźniej we wrześniu. Studenci mają czas do końca października. Zaświadczenie wydaje placówka, w której dziecko się uczy. Jeżeli termin nie zostanie dotrzymany, nastąpi przerwa w wypłacie renty" - napisali autorzy komunikatu.

Dodali, że coroczne przedstawianie informacji o dalszej nauce nie jest konieczne, kiedy szkoła lub uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wpisze całkowity czas nauki.

Reklama

"Ważne jest również, żeby uczeń/student uprawniony do renty powiadomił ZUS, gdy przestanie się uczyć. Jeśli tego nie zrobi, to ZUS nie wstrzyma wypłaty. Wtedy nienależnie wypłacane świadczenie trzeba będzie oddać razem z odsetkami" - wyjaśnili.(PAP)

Autor: Iwona Żurek