Do końca września uczniowie, którzy ukończyli 16 lat i pobierają rentę rodzinną, powinni złożyć w ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, w przeciwnym razie stracą świadczenie. Studenci mają czas do końca października - poinformował w komunikacie przekazanym PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16 lat. Dziecko, które nadal się kształci, dostanie rentę aż do zakończenia nauki, lecz nie dłużej niż do osiągnięcia 25 lat - informuje ZUS.

"Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć w ZUS najpóźniej we wrześniu. Studenci mają czas do końca października. Zaświadczenie wydaje placówka, w której dziecko się uczy. Jeżeli termin nie zostanie dotrzymany, nastąpi przerwa w wypłacie renty" - napisali autorzy komunikatu.

Dodali, że coroczne przedstawianie informacji o dalszej nauce nie jest konieczne, kiedy szkoła lub uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wpisze całkowity czas nauki.

"Ważne jest również, żeby uczeń/student uprawniony do renty powiadomił ZUS, gdy przestanie się uczyć. Jeśli tego nie zrobi, to ZUS nie wstrzyma wypłaty. Wtedy nienależnie wypłacane świadczenie trzeba będzie oddać razem z odsetkami" - wyjaśnili.(PAP)

Autor: Iwona Żurek