Ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 podlegało ponad 1,1 tys. dyscyplin naukowych na uczelniach i w instytutach. Były oceniane w pięciostopniowej skali (patrz: infografika). Te, które uzyskały co najmniej kategorię B+, mogą spać spokojnie - będą miały uprawnienia m.in. do nadawania stopni naukowych, prowadzenia szkół doktorskich oraz będą mogły liczyć na wyższe finansowanie. Tych jest zdecydowana większość, prawie 85 proc. Pozostałe mają jeszcze szansę na lepszy wynik, jeżeli udowodnią, że minister się pomylił, oceniając ich dorobek.