Ministerialny Program Wsparcia Edukacji ma zachęcić organizacje pozarządowe do współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi - powiedział w poniedziałek wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski. Budżet programu to 10 mln zł.

Piontkowski na konferencji prasowej w Białymstoku przypomniał założenia programu Program Wsparcia Edukacji, który ruszył 11 lipca, a wnioski można składać do 31 lipca.

"Program, który ma zachęcić do współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi organizacje pozarządowe(...), ma pozwolić zachęcić organizacje pozarządowe, aby wsparły szkoły w tych dziedzinach, w których już funkcjonują" - mówił wiceminister.

Mówił, że to program składa się z trzech modułów: wsparcia placówek w innowacyjnej, nowoczesnej działalności, wsparcia tradycyjnej i patriotycznej edukacji, a także zachęcającej do aktywnego i zdrowego stylu życia. "Te trzy moduły to 10 mln zł, tyle wynosi budżet tego programu" - dodał.

Zaznaczył, że program skierowany jest nie tylko do dużych, ogólnopolskich organizacji, ale też tych mniejszych, lokalnych. Każda z organizacji na swoje działanie może otrzymać dofinansowanie od 20 tys. zł do 250 tys. zł - poinformował Piontkowski.

Wicewojewoda podlaski Tomasz Madras mówił, że projekty, które będą realizować organizacje, obejmują szeroki zakres różnego rodzaju działań. Wymienił, że może to być m.in. tworzenie innowacyjnych pomocy dydaktycznych, organizacja zajęć pozalekcyjnych, warsztatów, konferencji czy spotkań, ale też np. zajęć sportowych, zawodów czy wystaw.

Do udziału w programie zachęcała podczas konferencji także podlaski wicekurator oświaty Barbara Buraczewska. Mówiła, że zachęca dyrektorów szkół do współpracy z organizacjami pozarządowymi i realizacji projektów, które zdobędą dofinansowanie. "Myślę, że będą to działania, które będą sprzyjały i wzmocnieniu roli rodziny i będą wspomagały w realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych szkół, będą również atrakcyjne dla dzieci ze względu na rozwijanie ich aktywności fizycznej jak również, co jest niezwykle ważne, będą służyły rozwijaniu postaw patriotycznych uczniów" - powiedziała Buraczewska.

Program zakłada, że projekty, które otrzymają dofinansowanie, zostaną zrealizowane do końca roku. Organizacje mogą liczyć na wsparcie do 90 proc. kosztów projektu, wymagany jest wkład własny finansowy na poziomie 10 proc.

Do udziału w programie są uprawnione organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania. Wnioski można składać za pomocą systemu elektronicznego: www.programyedukacyjne.mein.gov.pl.

Jak informowało wcześniej Ministerstwo Edukacji i Nauki, celami programu są m.in. wspieranie wychowania patriotycznego, kształtowanie świadomości i postaw obywatelskich, nauka szacunku do wartości takich, jak: wolność, niepodległość, miłość do ojczyzny; włączenie uczniów w aktywne uczestnictwo w życiu społecznym; formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób; wspieranie systemu oświaty poprzez wykorzystanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych; wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności rodzinnej, szkolnej, lokalnej i państwowej; rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; promocję zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej; rozwijanie kompetencji takich, jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość.(PAP)

Autorka: Sylwia Wieczeryńska