Tegoroczni absolwenci szkół podstawowych otrzymują w piątek zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. W ramach postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych będą musieli w swoich szkołach pierwszego wyboru złożyć kopie zaświadczenia i świadectwa.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. W postępowaniu rekrutacyjnym połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Absolwenci, którzy w tym roku przystąpili do egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 60 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 57 proc. Średni wynik uzyskany przez uczniów z egzaminu z języka angielskiego to 67 proc. punktów, z niemieckiego – 50 proc., z rosyjskiego – 65 proc., z francuskiego – 80 proc., z hiszpańskiego – 81 proc. i z włoskiego – 89 proc.

Swoje indywidualne wyniki z egzaminu ósmoklasisty uczniowie mogli poznać już tydzień temu - 1 lipca, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU - stworzonym na zlecenie resortu edukacji, pozwalającym sprawdzać wyniki egzaminów państwowych.

Po odebraniu zaświadczeń o wynikach egzaminu absolwenci szkół podstawowych będą musieli złożyć w wybranych przez siebie szkołach pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydaci będą mogli jeszcze zmienić listę preferowanych szkół i oddziałów we wniosku oraz złożyć nowy wniosek.

Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej uczniowie otrzymali w dniu zakończenia roku szkolnego 2021/2022, czyli 24 czerwca.

Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych w tym roku, inaczej niż w ubiegłym roku i dwa lata temu, odbywa się według harmonogramów ustalonych w poszczególnych województwach przez kuratorów oświaty, czyli tak jak przed pandemią COVID-19. W 2020 r. i 2021 r. rekrutacja przeprowadzana była według jednolitego w całym kraju harmonogramu ogłoszonego przez ministra edukacji.

Przykładowo w województwie mazowieckim czas na złożenie kopii świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w szkole pierwszego wyboru kandydaci mają do 13 lipca do godz. 15.00. Do 13 lipca mają też czas na zmianę listy preferowanych szkół i oddziałów. 20 lipca szkoły ogłoszą listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną ogłoszone 28 lipca. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka