XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie jest najlepszym liceum ogólnokształcącym, a Technikum Zawodowe nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu najlepszym technikum - wynika z ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych. Po raz 17. przygotował go miesięcznik "Perspektywy".

- To jeden z najbardziej oczekiwanych rankingów edukacyjnych - mówi Waldemar Siwiński. Prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy tłumaczy, że jego wyniki interesują zarówno gimnazjalistów i ich rodziców, którzy stoją przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej, a także dla licea i technika, bo to znakomicie stymuluje konkurencję i podnoszenie jakości nauki.

Zwycięskie XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica jest jedną ze starszych szkół w Warszawie - powstało w 1906 r. Nazywane jest królestwem matematyki, fizyki i informatyki. Dyrektor placówki Regina Lewkowicz sukces szkoły tłumaczy następująco: "Wystarczy spotkać ze sobą zdolnych, chętnych do nauki uczniów i profesjonalnych nauczycieli".

Najlepszym technikum w Polsce zostało Technikum Zawodowe nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych Józefa Kustronia w Nowym Sączu. Szkoła ta była także triumfatorem rankingu w ubiegłym roku, a dwa lata temu zajęła czwarte miejsce. I tu także podobnie jak w najlepszym liceum młodzież i dyrektor Walenty Szarek podkreślają, że do nauki nie trzeba nikogo zmuszać.

Ranking prezentuje 500 najlepszych liceów i 300 najlepszych techników w Polsce. Kapituła brała pod uwagę: sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych. Nagrody i dyplomy laureatom rankingu zostały wręczone podczas gali finałowej w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.