Rząd zdecydował - kolejny rok z rzędu - o zwiększeniu subwencji oświatowej dla samorządów. Sposób podziału tych pieniędzy został ustalony w przyjętym już w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki z 21 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2453). Tymczasem samorządowcy domagają się reform systemu finansowania oświaty i coraz częściej mówią o przejęciu przez rząd odpowiedzialności za wynagrodzenia pracowników oświaty.
Z kieszeni w kieszeń