W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi MEiN przypomina, że obowiązuje nowy wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Organizatorzy zimowisk, kolonii, półkolonii i obozów oraz rodzice mają obowiązek posługiwać się nowym wzorem karty.

Nowy wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku określono w załączniku do nowelizacji rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, podpisanej w lipcu 2021 r. przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Weszła ona w życie we wrześniu.

Nowy wzór karty jest dostępny w Dzienniku Ustaw oraz na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2021/2022 dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w czterech terminach między 15 stycznia a 27 lutego.

Od 15 do 30 stycznia odpoczywać będą uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego; od 22 stycznia do 6 lutego odpoczywać będą uczniowie z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego; od 29 stycznia do 13 lutego odpoczywać będą uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego; od 12 do 27 lutego odpoczywać będą uczniowie w z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego.