Nowoczesna szkoła wyższa musi zapewnić dziś wykładowcom i słuchaczom bezpieczną pracę i naukę w systemie hybrydowym albo zdalnym, możliwość sprawnego załatwiania spraw administracyjnych bez konieczności odwiedzania dziekanatu, szansę prowadzenia badań naukowych i korzystania z najnowocześniejszych narzędzi informatycznych, a także know-how, pozwalające z łatwością wystartować na rynku pracy oraz chronić się przed zagrożeniami w sieci. Warunki te spełniają, jednocześnie wyznaczając standardy cyfryzacji sektora edukacji i szkolnictwa wyższego, polskie szkoły wyższe, które zostały wyróżnione tytułem „Uczelnia w Chmurze Microsoft”.

Program „Uczelnia w Chmurze Microsoft” wyróżnia najlepsze polskie placówki edukacji wyższej. Tytuł otrzymują najbardziej innowacyjne uczelnie, które wykorzystują najnowsze technologie do nauki i prowadzenia badań, a także dbają o bezpieczeństwo w sieci swojej kadry i studentów.

Czym skorupka za młodu…

To nie biznes jest głównym celem hakerów. Według raportu Microsoft Security Intelligence aż 63 proc. zgłaszanych kontaktów ze złośliwym oprogramowaniem pochodzi z placówek edukacyjnych. Dlatego w obecnym czasie, gdy cyfryzacja życia znacznie przyspieszyła, a wiele naszych aktywności przeniosło się do internetu, zapewnienie bezpieczeństwa jest sprawą fundamentalną.

Uczelnie muszą dbać o rozwiązania technologiczne, mające automatycznie zabezpieczyć sieć, konta i zasoby pracowników, nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów, ale także nauczyć ich odpowiedniego postępowania w świecie, w którym hakerzy prowadzą nieustanny wyścig z twórcami narzędzi mających zapewniać ochronę cyfrowego życia. Z raportu Microsoft „Digital Defense Report” wynika, że cyberprzestępcy znają przynajmniej 25 metod ataku przez e-mail. A to tylko wycinek ich stale ulepszanego arsenału.

Eksperci od cyberbezpieczeństwa często powtarzają, że najsłabszym ogniwem systemu ochrony jest zwykle użytkownik, który nie zna zasad bezpiecznej pracy w sieci. Często mimo posiadania najnowszych narzędzi, które są do dyspozycji działów IT, ulegamy psychologicznej manipulacji, klikając na fałszywy e-mail czy odnośnik w komunikatorze, dając przestępcom łatwy dostęp zarówno do zasobów domowego komputera, jak i firmowej czy uczelnianej sieci. Czasy prostego e-maila tłumaczonego fatalnie translatorem internetowym dawno minęły, a hakerzy wykorzystują najnowsze techniki i potrafią oszukać nie tylko seniorów, ale też młodych ludzi, którzy kontakt z nowymi technologiami mają niemal od urodzenia.

Dlatego tak ważna jest edukacja przygotowująca do bezpiecznego życia w zdigitalizowanym świecie. – Szkoły i uczelnie to społeczności zrzeszające kilkadziesiąt tysięcy pracowników, uczniów i studentów. W tym środowisku szczególny nacisk warto położyć dzisiaj na dyskusję na temat cyberbezpieczeństwa. To kluczowa rozmowa o wyzwaniach, które stawia przed nami wszystkimi współczesny świat – mówi Barbara Michalska, dyrektor rynku edukacyjnego w polskim oddziale Microsoft. Podkreśla, że edukacja jest dzisiaj w procesie zmian. – Jesteśmy świadkami transformacji z tradycyjnej na hybrydową, wykorzystującą cyfrowe narzędzia zarówno w procesach nauczania, jak i tych administracyjnych, związanych z zarządzaniem placówkami. Technologia już trafiła pod strzechy, a kolejnym krokiem jest nauczenie się bezpiecznego korzystania z nowych narzędzi i odpowiedzialnych zachowań w sieci – tłumaczy.

Umiejętność bezpiecznego funkcjonowania w wirtualnej rzeczywistości przydadzą się młodym ludziom nie tylko dziś w szkołach czy w domu, ale także później na rynku pracy. Studenci będą bowiem potrafili wykorzystać najnowsze i najlepsze narzędzia cyfrowe dostępne na rynku.

– Technologie tej firmy są obecnie szeroko wykorzystywane, zwłaszcza w biznesie. A my pragniemy przygotować naszych absolwentów do tego, aby z tej technologii potrafili korzystać również w przyszłej pracy – wskazuje Marek Groń z Uniwersyteckiego Centrum Informatyzacji Uniwersytetu Rzeszowskiego, należącego do grona „Uczelni w Chmurze Microsoft”.

foto: materiały prasowe

Trzy filary cyberbezpieczeństwa

Podstawą bezpieczeństwa w sieci są odpowiednie narzędzia. W tym kontekście ważne jest, aby szkoły wdrażały kompleksowe rozwiązania oparte na bezpiecznej i zaufanej chmurze – czyli np. cały system usług Office 365. Nie tylko spełniają one surowe normy bezpieczeństwa, ale są cały czas uaktualniane. Do tego szkoły zyskują gwarancję, że rozwiązania te będą całkowicie zgodne z prawem. – Narzędzia Microsoft bardzo dobrze nadają się do utrzymania bezpiecznej komunikacji w zespołach badawczych, również w projektach międzyuczelnianych i międzynarodowych – wskazuje Marek Piotrowski, dyrektor Centrum Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, posiadającego tytuł „Uczelni w Chmurze Microsoft”. Z kolei Paweł Bojko, dyrektor Działu Informatyzacji Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, która również może pochwalić się wyróżnieniem od Microsoft, wskazuje na narzędzia, które jego uczelnia wykorzystuje do zapewnienia bezpiecznej edukacji. – Dokładamy wszelkich starań, aby nasza infrastruktura IT gwarantowała możliwie najwyższy poziom zabezpieczeń. W trakcie codziennej pracy korzystamy z takich rozwiązań jak firewall UTM, programy antywirusowe, szyfrowanie dysków, kopie zapasowe, połączenia VPN. Korzystamy z usługi OneDrive jako miejsca przechowywania kopii zapasowych. Dodatkowo wykorzystujemy dwuskładnikowe uwierzytelnienie do usług Microsoft 365. Używamy też wbudowanych rozwiązań firmy Microsoft do ochrony poczty przed spamem i phishingiem.

Wpojenie odpowiednich zachowań – to drugi z filarów. Dotyczy nie tylko uczniów czy studentów, ale również nauczycieli i wykładowców. Pedagodzy oraz nauczyciele akademiccy muszą pamiętać, iż mają do czynienia z pokoleniem, które od najmłodszych lat posługuje się smartfonami, tabletami i komputerami, a internet jest jego środowiskiem naturalnym. Przez większość życia młodzi ludzie funkcjonowali w mediach społecznościowych, a pandemia koronawirusa ten proces przyspieszyła, przenosząc praktycznie wszystkie kontakty z rówieśnikami do sieci. Dlatego trzeba im pokazać, jak bezpiecznie poruszać się po cyfrowym świecie, jak zadbać o bezpieczeństwo ich danych, wskazać na zagrożenia, jak cyfrowe nękanie, internetowa przemoc czy też złośliwe oprogramowanie.

Trzecim filarem jest współpraca na linii szkoły–samorządy–dostawca technologii. Samo wdrożenie odpowiednich narzędzi – zdaniem ekspertów firmy – nie wystarczy, dlatego trzeba edukować uczniów i nauczycieli, ale też docierać do pracodawców i urzędników, by nowe technologie odpowiednio szybko, skutecznie i bezpiecznie wprowadzać w życie.

– Rozważając temat zwiększania bezpieczeństwa cyfrowego obywateli, firm, organów państwowych czy placówek edukacyjnych warto pamiętać o dwóch aspektach – mówi Krzysztof Malesa, dyrektor ds. strategii bezpieczeństwa w polskim oddziale Microsoft. Jako pierwszy wskazuje fakt, że do transformacji cyfrowej musimy przygotować się wszyscy, ponieważ jako społeczeństwo, wszyscy jesteśmy jej uczestnikami. – To nie jest kwestia należąca tylko do specjalistów ds. bezpieczeństwa, ale tak naprawdę każdy z nas wcześniej czy później będzie uczestnikiem tego procesu. Dlatego ważne jest, aby już na wczesnych etapach edukacji zaszczepiać w dzieciach dobre praktyki. Drugi aspekt wiąże się ze starą zasadą mówiącą, że bezpieczeństwo to proces, a nie stan, który można osiągnąć raz na zawsze. Należy więc dbać o nie każdego dnia – tłumaczy Krzysztof Malesa.

Standard cyfryzacji

Według Microsoftu do 2030 r. aż 77 proc. studentów będzie potrzebowało umiejętności technologicznych. Do tego coraz więcej miejsc pracy wymagać będzie sprawnego i bezpiecznego posługiwania się narzędziami chmurowymi. Dlatego właśnie firma przygotowała program wyróżniający uczelnie w całej Polsce, które z sukcesem wykorzystują technologie w nauce, transformują swoje procesy i wyznaczają standardy cyfryzacji sektora edukacji. Tytuł „Uczelni w Chmurze Microsoft” otrzymały już m.in. Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Główna Handlowa, Akademia im. Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Warszawska czy Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Jak wskazują przedstawiciele wyróżnionych uczelni, wykorzystanie rozwiązań cyfrowych w edukacji pozwala na rozwijanie kompetencji kadry i studentów, naucza odpowiednich standardów cyberbezpieczeństwa, umożliwia prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie, usprawnia administrację oraz obniża koszty obsługi IT. Usługi takie jak Microsoft 365 ułatwiają prowadzenie wirtualnego dziekanatu czy usprawniają rekrutację na studia w czasach pandemii.

– Warto podjąć próbę wdrożenia nowoczesnych technologii na uczelniach, przede wszystkim z uwagi na łatwość zarządzania takim środowiskiem, które jest zunifikowane, scentralizowane, gdzie mamy dostęp do najnowszych wersji powszechnie wykorzystywanych narzędzi oraz z uwagi na jego bezpieczeństwo – stwierdził Marek Groń, oceniając doświadczenia związane z „Uczelnią w Chmurze Microsoft”.

ANM