SLD proponuje powrót do poprzedniego systemu kształcenia. Klub sojuszu Lewicy Demokratycznej złożył do laski marszałkowskiej projekt dotyczący likwidacji gimnazjów.

Sekretarz generalny SLD powiedział na konferencji w Sejmie, że pozostałby 12-letni system kształcenia, ale bez gimnazjów za to z 8-mio lub 9-letnią szkoła podstawową i trzy lub czteroletnim szkolnictwem średnim.

Gawkowski przekonywał, że należy wzmocnić szkolnictwo zawodowe co jego zdaniem, pozwoliłoby uniknąć zamykania szkół i zmniejszyło liczbę uczniów w klasie.

Do tego polityk SLD postulował powrót do szkoły "socjalnego rozwoju" z bezpłatnymi gabinetami stomatologicznymi i stołówki realizującymi dokarmianie głodnych dzieci. To wszystko miałoby według pomysłu SLD być finansowane z budżetu państwa.

Budżet na przyszły rok nie przewiduje wzrostu subwencji oświatowej czy podwyżek dla nauczycieli.