Jak podaje Ministerstwo Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2021/2022 w 14,2 tys. szkół podstawowych będzie uczyło się 3 mln 107 tys. uczniów.

W szkołach ponadpodstawowych uczyć się będzie 1 mln 517 tys. uczniów, w tym w liceach ogólnokształcących 639,8 tys. uczniów, w technikach – 640,8 tys., w branżowych szkołach I stopnia 208,3 tys. uczniów, branżowych szkołach II stopnia 3,8 tys. uczniów.

Szkół ponadpodstawowych jest 6,4 tys., w tym liceów ogólnokształcących – 2,3 tys., techników – 1,8 tys., branżowych szkół I stopnia – 1,6 tys., branżowych szkół II stopnia – 82, szkół przysposabiające do pracy – 550.

Reklama

W szkołach policealnych nowy rok szkolny rozpocznie 187,8 tys. słuchaczy, a w szkołach dla dorosłych (podstawowych i liceach) 119,4 tys. słuchaczy.

1 września br. to również pierwszy dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla 1 mln 429 tys. dzieci w wieku 3-6 lat, w ponad 22,3 tys. placówkach wychowania przedszkolnego. Przedszkoli jest 13,2 tys., szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi – 7,6 tys., innych form wychowania przedszkolnego – 1,5 tys.

Reklama

Z danych MEiN wynika też, że we wszystkich typach szkół uczy 644,5 tys. nauczycieli, w tym przedszkolach zatrudnionych jest 120 tys. nauczycieli, w punktach przedszkolnych – 4,1 tys., w szkołach podstawowych – 403,3 tys., w liceach ogólnokształcących – 83,5 tys., w technikach – 79 tys., w szkołach branżowych I stopnia – 42,7 tys., w szkołach branżowych II stopnia – blisko 550, w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy – 11,9 tys., w szkołach policealnych – 10,5 tys.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wielokrotnie w ostatnich dniach podkreślał, że od 1 września 2021 r. wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkole na zasadach sprzed pandemii, czyli w trybie stacjonarnym. Jak podkreślał – jest to potrzebne uczniom.

Jednak ze względu na pandemię COVID-19 zajęcia w szkołach i placówkach oświatowych odbywać się będą w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi, które opracowało Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Główne rekomendacje zawarte w wytycznych sanitarnych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujących od 1 września 2021 r. to szczepienie dla pracowników szkół i uczniów w określonych grupach wiekowych (powyżej 12 lat), dezynfekcja, dystans, higiena, maseczki, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu i wietrzenie.

Zgodnie z wytycznymi do szkoły może przychodzić tylko uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek stwierdził też, że "jest absolutnym przeciwnikiem wprowadzania obowiązku szczepienia uczniów". "Natomiast będziemy zachęcać. Już w czerwcu kierowaliśmy do szkół pakiety dotyczące szczepień z prośbą o to, by przekazywać informacje (...). W pierwszym pełnym tygodniu września będziemy prosić dyrektorów o to, ażeby zbierali deklaracje od rodziców, czy chcieliby zaszczepić dzieci i zrobić to w szkole" – powiedział. Dodał, że jeśli będzie odpowiednia liczba chętnych, a dyrektorzy będą zgłaszali zapotrzebowanie, zostanie to zorganizowane.

"Chcemy, aby 1 września do szkół wrócili wszyscy, bez dzielenia na zaszczepionych i niezaszczepionych" – mówił także minister.

Według danych podawanych przez MEiN obecnie zaszczepionych jest ponad 30 proc. uczniów w wieku powyżej 12 lat. Resort szacuje, że w skali kraju zaszczepionych jest 80 proc. nauczycieli.

W ubiegły poniedziałek rozpoczęła się akcja dostaw tzw. pakietów covidowych do prawie 32 tys. szkół i placówek oświatowych na terenie całego kraju.

W asortymencie, który trafia do szkół, znalazły się stacje do dezynfekcji z funkcją mierzenia temperatury – prawie 32 tys. sztuk. Wraz z nimi przekazany będzie płyn do dezynfekcji (30 litrów na 1 stację). Do szkół i placówek zostaną dostarczone też środki ochrony osobistej. Będą to: maseczki jednorazowe (około 210 mln sztuk), maseczki FFP2/FFP3 (około 12,5 mln sztuk), rękawiczki (około 43 mln sztuk), pojemniki z płynem do dezynfekcji o pojemności od 250 ml do 500 ml (prawie 100 tys. sztuk) oraz 30 ml (prawie 460 tys. sztuk). Szkoły i placówki otrzymają również termometry bezdotykowe – od 3 do 7 sztuk (w zależności od liczby uczniów uczęszczających do szkoły, placówki lub zespołu szkół). Łącznie do szkół i placówek trafi prawie 100 tys. termometrów bezdotykowych.

W ramach wspólnej akcji MEiN i Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przeznaczyły na ten cel łącznie 100 mln zł.