W szkole podstawowej, do której chodzi moje dziecko, lekcje zaczynają się w południe. Czy szkoła ma obowiązek zapewnić najmłodszym uczniom możliwość korzystania ze świetlicy? Od kiedy dziecko może samodzielnie poruszać się po osiedlu? – pyta pani Joanna.
Lekcje w szkole w pierwszych latach podstawówki trwają zaledwie kilka godzin dziennie. Pracujący rodzice, którzy zazwyczaj są poza domem 9 godzin, mogą zadecydować, czy dziecko już jest gotowe do samodzielnego pokonywania trasy szkoła-dom, czy lepiej skorzystać z opieki w świetlicy.
Według prawa młody człowiek może poruszać się samodzielnie po ulicach po ukończeniu 7 lat. Czyli sześciolatki, które właśnie poszły do 1 klasy, nie mogą jeszcze same chodzić do szkoły ani wracać bez opieki do domu po lekcjach. Młodsze rodzeństwo (do lat 7) możemy powierzyć pod opiekę dziecku, które ma co najmniej 10 lat. Zanim jednak zdecydujemy się na to, by dziecko samo szło do szkoły i z niej wracało, powinniśmy przećwiczyć z nim trasę, omówić zagrożenia, sprawdzić, jak nasza pociecha radzi sobie na przejściu dla pieszych, czy potrafi otworzyć drzwi do domu.
Jeśli rodzice wolą sami odprowadzać i odbierać dziecko ze szkoły, to oczywiście takiemu uczniowi przysługuje opieka w świetlicy szkolnej. Zgodnie z literą prawa powinna ona działać w każdej szkole podstawowej, placówce prowadzącej kształcenie specjalne, a nawet w gimnazjum, jeśli zachodzi taka potrzeba. To dyrektor szkoły po konsultacji z rodzicami ustala godziny jej otwarcia i zasady funkcjonowania, oczywiście zależy to od możliwości lokalowych i kadrowych w danej placówce. W świetlicy pod okiem jednego nauczyciela bądź opiekuna może pozostawać nie więcej niż 25 dzieci. Zajęcia świetlicowe powinny być tak zorganizowane, aby sprzyjały rozwijaniu zainteresowań uczniów lub umożliwiały im odrabianie lekcji.
Podstawa prawna
rt. 43 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 98, poz. 602 ze zm.). Art. 67 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 95, poz. 425 ze zm.).